5.8.7 P-Hydrogencarbonat (standard)

Analysebladet er fælles for arterieblod (aB), kapillærblod (kB) og veneblod (vB).

Synonymer
HCO3

Analysenavn i Labka og EPJ
P(aB)-Hydrogencarbonat (standard)
P(kB)-Hydrogencarbonat (standard)
P(vB)-Hydrogencarbonat (standard)

Analysekode (intern KBA)
aB-HCO3
kB-HCO3
vB-HCO3

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Del af henholdsvis Pt (aB)-Syre-Base statusPt(kB)-Syre-Base status eller Syre-Base status, veneblod.

Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Veneblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Prøvetagningsglas/rør/sprøjte
1. Arterieblod: Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.
3. Veneblod: Type 4, Lithium-heparin glas med grøn prop. Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage .

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant

Indlevering af prøver på KBA
1. Arterieblod: Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning. 

2. Kapillærblod: Indleveres ikke.
3. Veneblod: 
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.
3. Veneblod: Ca. 1 mL veneblod uden lufttilblanding.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Kapillærblod: 
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

3. Veneblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-3 år 21,8-26,2 mmol/L
Kvinder 3-200 år 21,8-26,2 mmol/L
Mænd 3-200 år 22,5-26,9 mmol/L

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988. (Referenceintervaller svt. data fra Ålborg 2010).

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Ved væske- og elektrolytforstyrrelser til vurdering af metabolisk acidose eller alkalose.

Klinik
Nedsatte værdier: Ses ved metabolisk acidose og kompenseret respiratorisk alkalose.
Forhøjede værdier: Ses ved metabolisk alkalose og kompenseret respiratorisk acidose.
For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod og veneblod: Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip
: Beregning ud fra andre syre-base parametre.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 16,3 mmol/L: 7,2% svarende til 1,2 mmol/L
Ved 24,3 mmol/L: 7,2% svarende til 1,7 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
ASS00124 P(aB)-Hydrogencarbonat (standard)
ASS00118 P(kB)-Hydrogencarbonat (standard)
ASS00125 P(vB)-Hydrogencarbonat (standard)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00