5.19.1 Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe
Udvidet: Syrebase status udvidet

Analysekode (intern KBA)
aB-S-B
Udvidet: Sybaka

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger.
Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Ved syre-base-status forstås resultaterne fra samtidig bestemmelse af følgende kvantiteter: 
P(aB)-pH
P(aB)-pCO2
P(aB)-pO2
Ecv(aB)-Base excess
Hb(aB)-O2 sat.
P(aB)-Hydrogencarbonat (standard)
B(aB)-Hæmoglobin

Ved en udvidet Syrebase status medbestilles endvidere følgende analyser, der endvidere kan besvares enkeltvis ved rekvirering.
Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin
Hb(aB)-Methæmoglobin
P(aB)-Glukose
P(aB)-Laktat
P(aB)-Kalium
P(aB)-Natrium
P(aB)-Klorid (ikke på Akutmodtagelsen i Holstebro)
P(aB)-Calcium-ion frit
P(aB)-Calcium-ion frit (pH= 7,4)

Prøvetagningsglas/sprøjte
Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
Holdbarhed efter prøvetagning: Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Klinik
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.
For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering. 

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri, amperometri, fotometri, beregnet fra andre parametre (parameterafhængigt - der henvises til analysebladene for de enkelte analyser).

Måleusikkerhed: Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

IUPAC-nr. og navn
NPU04197 Pt(aB)-Syre-base-status; egenskabsart (liste).
Udvidet: AAA00026 Syrebase status udvidet

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00