Laboratorie - Håndbog KBA

5.9.3 P-Inhalationsantigenpanel-IgE

 

 

Synonymer
Phadiatop

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Inhalationsantigenpanel-IgE

Analysekode (intern KBA)
IgE-IF

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Analysen er en screening for IgE-antistoffer rettet mod de mest almindelige inhalationsallergener: birk(t3), eng-rottehale(g6), grå bynke(w6), katteepitel(e1), hundeskæl(e5), dermatophagoides pteronyssinus(d1), hesteskæl(e3), cladosporium herbarum(m2), dermatophagoides farinae(d2), parietaria officinalis(w19) og oliven(t9). 

Ved positiv screening udføres automatisk undersøgelse for de mest almindelige af allergenerne: birk(t3), eng-rottehale(g6), grå bynke(w6), katteepitel(e1), hundeskæl(e5) og dermatophagoides pteronyssinus(d1). Er alle disse negative udvides med hesteskæl(e3) og skimmelsvamp(mx1). Er disse negative kan der efter aftale analyseres for dermatophagoides farinae(d2), parietaria officinalis(w19)  og oliven(t9). Se flowdiagram:Allergi-screening flowdiagram i pdf format: 
Allergiskema RM 01102015.pdf

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koaglationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

0 - 200 år < 0,35 kU/l

Kilde: Phadia, 52-5237-06/07 rev. 2008; Lancet 1967:2:1105-04

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om og udredning af allergi forårsaget af luftbårne allergener (inhalationsallergener).
Der henvises til 
P-Skimmelsvamp (m1;2;3;6)-IgE hvis mistanken er specifikt rettet mod skimmelsvamp.

Klinik
Undersøgelsen er som regel relevant for patienter > 2 år.
Et positivt Phadiatop-svar ses ved 90% af patienter med astma og/eller rhinitis forårsaget af IgE medieret allergi.
Et negativt Phadiatop-svar ses ved 90% af patienter med astma og/eller rhinitis IKKE forårsaget af IgE medieret allergi.

Phadiatop kan ikke anvendes til påvisning af IgE-medieret allergi mod fødemidler, erhvervsallergener, lægemidler, insektgifte eller sjældne inhalationsallergener.
Phadiatop kan erstatte priktest i tilfælde, hvor patienten er i medicnsk behandling med f.eks. antihistamin.

For yderlige information se lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 7 dage i køleskab (2-8°C), hvorefter det kasseres. I dette tidsrum er det muligt at bestille yderligere analyser på prøven afhængig af klinik og anamnese.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FEIA: FluoroEnzymeImmunoAssay, ImmunoCAP 250

IUPAC-nr. og navn
NPU57691 P—Inhalationsantigen-antistof(IgE); arb.stofk.((t3; g6; w6; e1; e5; d1; e3; m2; d2; t9; w19); proc.)

Analyserelaterede ændringer
15-04-2019: Nye NPU kode indført regionalt og enhed tilrettet.

- DOM7TY9KK.pdf - DOM2728C51F93DCA377C1257046003706268EL9LN.pdf - DOM2728C51F93DCA377C1257046003706268UXRFN.pdf - DOM2728C51F93DCA377C125704600370626948QBL.pdf - DOM2728C51F93DCA377C1257046003706269AQF43.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj