Laboratorie - Håndbog KBA

5.19.18 P-Skimmelsvamp (m1;2;3;6)-IgE

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Skimmelsvamp (m1;2;3;6)-IgE

Analysekode (intern KBA)
IgE-MX1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Analysen er en screening for IgE-antistoffer rettet mod skimmelsvampe: Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium herbarium (m2), Aspergillus fumigatus (m3) og Alternaria tenuis (m6). Kan bestilles som enkeltanalyse, men udføres også som en del af P-Inhalationsantigenpanel-IgE, såfremt denne er positiv.

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koaglationsaktivator, rød prop Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning:
prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 0,35 kU/l

Kilde: Phadia, 52-5237-06/07 rev. 2008; Lancet 1967:2:1105-07

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om allergi forårsaget af skimmelsvampe.

Klinik
Undersøgelsen er som regel relevant for patienter > 2 år.
Er P-IgE-Skimmelsvamp(mx1) resultatet positivt, kan der efter aftale analyseres for de specifikke allergener: Penicillium chrysogenum(m1), Cladosporium herbarium(m2), Aspergillus fumigatus(m3) og Alternaria tenuis(m6).
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCAP 250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,29 kU/l: 21% svarende til 0,06 kU/l
Ved 2,16 kU/l: 21% svarende til 0,45 kU/l

IUPAC-nr. og navn
NPU58158 P—Skimmelsvamp-antistof(IgE); arb.k.((m1; m2; m3; m6); proc.)

Analyserelaterede ændringer
15-04-2019: Ny NPU kode indført regionalt og enhed tilrettet.Bruger: Anonym
Værktøj