Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 1. A > 10. Pt-Anæmiudredning

Forfatter:Tove Søndergaard
Versionsnr.:6
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:12/06/2018
Revideret dato:12/06/2018
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Ny algoritme. Indikation og klinik tilføjet. Ingen papirkopi.

5.1.10 Pt-Anæmiudredning

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ 
Pt-Anæmiudredning

Anlysekode (intern KBA) 
Anæmiudr

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA glas med lilla prop. Glastype 3 og Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning:
Prøvetagningsglas (type 3): skal ikke centrifugeres eller afpipetteres.
Prøvetagningsglas (type 4): Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 3: prøvetagningsglasset (skal ikke centrifugeres eller afpipetteres)
Type 4: centrifugeres og afpipetteret plasma sendes i glastype 14 med blåt låg.

Prøvemateriale og holdbarhed
Type 3: 3 mL EDTA-fuldblod. Ingen centrifugering eller afpipettering. 
Holdbarhed efter prøvetagningen: Stuetemperatur: 1 d , Køleskab (2 - 8 °C): 2 d
Type 4: 1 mL plasma. Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8 °C): 7 d 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Inden for 1 døgn.
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn.

Referenceinterval
Se analyseblad for de enkelte analyser.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Diagnostik, udredning og kontrol af patienter med anæmi. 
Hvis problemstillingen ikke er anæmi obs. henviser vi i stedet til 
B-Leukocyttype gruppe og B-Erytrocyt-undersøgelse, som i mange tilfælde vil give tilstrækkelig information.

Klinik
Pt-Anæmiudredning er oprettet med henblik på anæmiudredning af voksne patiente
r (≥ 18 år) i almen praksis. Analysen er en algoritme (reflekstest), som på baggrund af resultatet af B-Hæmoglobin(Hb), Ercs(B)-Hæmoglobin(MCH) og Ercs-(B)-Erythrocyt fordelingsbredde(RDW), kan udløse en eller flere relevante analyser, som illustreret i nedenstående figur.

   Algoritme for anæmiudredning i almen praksis (voksne):

Følgende analyser svares altid: B-Hæmoglobin, Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH], Ercs(B)-Erythrocyt fordelingsbredde(RDW), Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV], Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC], B-Erytrocytter, B-Trombocytter, B-Leukocytter. 

Følgende analyser svares kun, hvis de udløses af algoritmen: P-Vitamin B12, P-Folat, P-Jern, P-Transferrin, P-Transferrin-mætning, P-Ferritin

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Type 3: Prøvematerialet opbevares i 2 døgn, hvorefter det kasseres.
Type 4 : Prøvematerialet opbevares indtil næste dag kl. 13, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Se analyseblade for de enkelte analyser

IUPAC-nr. og navn
AAB00086 Pt-Anæmiudredning

Analyserelaterede ændringer
10-12-2018: Ny algoritme

- DOMED01154B41AFEBA0C125704B005105348DWATM.pdf - DOMED01154B41AFEBA0C125704B005105349AQF9A.pdf