Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 12. L > 15. P-Laktat

Forfatter:Linda Ø. Henriksen
Versionsnr.:11
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:08/23/2019
Revideret dato:08/23/2019
Faglig ansvarlig:Linda Østervig Henriksen
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Mette Fogh Møller

Seneste rettelse:Holdbarhed af kapillærprøver ændret.

5.12.15 P-Laktat

Analysebladet er fælles for arterieblod, kapillærblod og veneblod. 


Synonymer
-

Analysenavn i LABKA og EPJ
P(aB)-Laktat
B(kB)-Laktat
P(vB)-Laktat

Analysekode (intern KBA) 
aP-Lac
kP-Lac
vP-Lac

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Patienten skal være i hvile i mindst 15 minutter før prøvetagning.

Veneblod: Veneblod tages uden - eller med minimal stase - og uden brug af "muskelpumpen". Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den bør analyseres indenfor 15 minutter dog senest 30 minutter efter prøvetagningstidspunktet. 

Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor hvor den bør analyseres indenfor 15 minutter dog senest 30 minutter efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Prøvetagningsglas/rør/sprøjte
1. Arterieblod: Elektrolytstabiliseret hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.

3. Veneblod: Type 4, glas med grøn prop. Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl. Glastype 4
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA

1. Arterieblod: Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 15-30 minutter efter prøvetagning.

2. Kapillærblod: Indleveres ikke.

3. Veneblod: Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 15-30 minutter efter prøvetagning.


Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse. 
3. Veneblod: Ca. 1 mL veneblod uden lufttilblanding.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Veneblod:
Stuetemperatur: 15-30 minutter.
2. Arterieblod:
Stuetemperatur: 15-30 minutter.
3. Kapillærblod:
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Alle: 0,5-2,5 mmol/L

Kilde:
Voksne: KBA, Ålborg sygehus, 2010
Børn: Extrapoleret fra voksne.

Intraindividuel variation: 27,3 %

NB. Laktatniveauet i centralt eller mixed venøst blod viser god overensstemmelse med niveauet i arterieblod.
For perifert venøst blod ses god overensstemmelse
til niveauet i arterieblod, såfremt der er tale om værdier <2,0 mmol/L, hvorimod der ved værdier >2,0 mmol/L anbefales gentagelse af laktatbestemmelse i arterieblod. (reference: Higgins et al.
acutecaretesting.org/en/articles/lactate-measurement-arterial-versus-venous-blood-sampling)


Fejlkilder

Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.
Metabolitter fra nedbrydningen af etyhylenglykol interfererer og giver falsk forhøjede værdier.

Indikation
Mistanke om vævshypoxi p.g.af hjertesvigt eller hypovolæmisk shock. Mistanke om lactatacidose p.g.af forgiftning eller svær lever- eller nyresvigt. Metabolisk acidose med uforklarligt øget aniongab.

Klinik
Laktat er slutprodukt i den anaerobe glykolyse og ophobes i blodet ved øget dannelse og/eller nedsat elimination. Såkaldt hypoxisk eller type A lactatacidose skyldes hurtigt udviklet vævshypoxi p.g.a nedsat gennemblødning, og ved laktat niveau over 9 mmol/L er mortaliteten høj. Kronisk hypoxi giver ikke forhøjet laktat.
Såkaldt type B laktatacidose skyldes ikke vævshypoxi, men forgiftning (ethanol, methanol, ethylenglykol, metformin) eller svær lever- eller nyresigt.
Visse sjældne enzymdefekter kan give ophobning af lactat.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod og veneblod: Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk.

IUPAC-nr. og navn 
NPU03943 P(aB)-Lactat; stofk.
ASS00121 P(kB)-Lactat
NPU03944 P(vB)-Lactat; stofk.

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM7USSLC.pdf - DOM7UZCBJ.pdf - DOME766FB3CB9D476E1C1257181006316E48DUK99.pdf - DOME766FB3CB9D476E1C1257181006316E48L3QHM.pdf - DOME766FB3CB9D476E1C1257181006316E49AQF8G.pdf