Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

2. PRØVETAGNING > 3. GLAS og ANDEN EMBALLAGE - TYPER og RÆKKEFØLGE > 4. Urinopsamling og bestemmelse af diurese

Forfatter:Helle T. Kristensen
Versionsnr.:10
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:03/09/2020
Revideret dato:03/09/2020
Faglig ansvarlig:Helle Tanderup Kristensen
Kvalitetsansvarlig:Maren Kjær
Ledelsesansvarlig:Rie Stenhøj Baun Mc Grail

Seneste rettelse:Link til pjecerne ændret

2.3.4 Urinopsamling og bestemmelse af diurese

Instruktion for patient:     
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af urin, se pjecer til patienter:

Det er vigtigt at informere patienten om ikke at anvende brugte beholdere som tabletglas, sodavandsflasker m.m.

 

Instruktion for rekvirent: 
På de enkelte analyseblade er angivet, hvordan opsamling og indlevering/forsendelse af døgnurinen håndteres. Desuden er det anført, såfremt der skal være tilsat syre til dunken inden opsamling af døgnurin påbegyndes.

Klinisk Biokemisk Afd. anbefaler, at der anvendes emballage type 16 til døgnurinopsamling, se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.
Alternativt kan anden type klar 2,5 L polyethylendunk anvendes.

Opsamlingsdunken påsættes følgende etiket, hvis dette ikke er gjort:
Etiketter til døgnurin - mærkning.dot 
 

Bestemmelse af diurese og opsamlingsperiode for døgnurin:
Start- og sluttidspunktet for opsamlingsperioden af døgnurinen anføres, så den samlede periode kan beregnes.

Klinisk Biokemisk Afd. anbefaler, at diuresen findes ved afvejning på en almindelig vægt uden decimaler:

 • Diuresen (urinvolumen) bestemmes ved at veje urin inklusiv opsamlingsdunk m. låg
   
 • Vægten af den tomme dunk m. låg skal kendes - for emballage type 16 er vægten 140 g
   
 • Vægten af urin udregnes som:
  Vægten af urin inklusiv opsamlingsdunk m. låg minus vægten af den tomme dunk m. låg
   
 • 1 g urin = 1 mL urin. Den fundne vægt i gram kan således direkte omsættes til mL urinvolumen
   
 • Eksempel for døgnurin opsamlet i emballage type 16:
  Vægt af urin inklusiv dunk m. låg = 1740 g
  Diurese (urinvolumen) = 1740 g140 g = 1600 g svarende til en diurese på 1600 mL

Hvis rekvirenten ikke har en vægt, kan opsamlingsdunken indleveres til Klinisk Biokemisk Afd., som herefter måler urinvolumen.
Alternativt kan urinvolumen måles ved at aflæse på dunkens skala, som gerne skal være inddelt i 100 mL, hvilket emballage type 16 er.

Hvis der er tilsat syre til dunken, skal diuresen angives inkl. antal mL syre tilsat.

Efter måling af diuresen (urinvolumen) kan der udtages fx. 3 mL velblandet døgnurin i glastype 19 til at udføre analysen med.

Overstiger døgnurinen 3 L, som der kan være i emballage type 16, skal urinen opsamles i flere dunke, og blanding af urinen foretages i en større beholder før udtagning af den velblandede urinportion til Klinisk Biokemisk Afd.
Alternativt kan alle dunke indleveres til Klinisk Biokemisk Afd.
 

 

- DOME0759F3D8232C78FC12573C60044BD878PJHDA.pdf - DOME0759F3D8232C78FC12573C60044BD879AQEUB.pdf