Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 11. K > 44. P-Kortisol (480 min)

Forfatter:Mette Fogh Møller
Versionsnr.:2
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:07/27/2019
Revideret dato:07/27/2019
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Tilføjet at prøven tages 8 timer efter indgift af dexamethason. Opdateret holdbarhed, svartid og måleusikkerhed.

5.11.44 P-Kortisol (480 min)

Synonymer
Suppressionstest

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kortisol (480 min)

Analysekode (intern KBA)
Cort1-480

Instruktion for rekvirent 
Prøven tages 8 timer efter indgift af dexamethason, som led i suppressionstest. Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid 
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 4 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 50 nmol/L

Kilde: Nieman LK et al. The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2008

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Udføres som led i overnight dexamethasonsuppressionstest ved mistanke om Cushing's syndrom.

Klinik
Suppression med Dexamethason skal normalt give P-Kortisol < 50 nmol/L. Værdier under 50 nmol/L kan således med stor sandsynlighed udelukke Cushing's syndrom. Tolkning er en specialistopgave.
For yderlige information se: 
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 nmol/L: 15,5% svarende til 12 nmol/L
Ved 400 nmol/L: 15,5% svarende til 62 nmol/L
Ved 900 nmol/L: 15,5% svarende til 139 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00373 P—Cortisol; stofk.(480 min)

Analyserelaterede ændringer
-