Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 11. K > 43. P-Kortisol (60 min)

Forfatter:Mette Fogh Møller
Versionsnr.:2
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:07/27/2019
Revideret dato:07/27/2019
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Opdateret holdbarhed, svartid og måleusikkerhed.

5.11.43 P-Kortisol (60 min)

Synonymer
Synachtentest

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kortisol (60 min)

Analysekode (intern KBA)
Cort1-60

Instruktion for rekvirent
Prøven skal tages 60 minutter efter indgift af Synachten som led i Synachtentest ved mistanke om kongenit binyrebark hyperplasi.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest <
 4 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
Ikke angivet. 

Telefonsvar

Fejlkilder
 -

Indikation
Udføres som supplerende analyse ved Synachtentest ved mistanke om kongenit binyrebark hyperplasi.
Ved konventionel Synachtentest måles P-Kortisol til tiden 0 og 30 minutter efter indgift af Synachten, se P-Kortisol (30 min)

Klinik
Stimulation med Synachten skal normalt give P-Kortisol > 380 nmol/L. Værdier under 380 nmol/L udelukker med stor sandsynlighed binyrebarkinsufficiens. Tolkning er en specialistopgave. Igangværende steroidbehandling vanskeliggør tolkning af testen.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 nmol/L: 15,5% svarende til 12 nmol/L
Ved 400 nmol/L: 15,5% svarende til 62 nmol/L
Ved 900 nmol/L: 15,5% svarende til 139 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00381 P—Cortisol; stofk.(60 min)

Analyserelaterede ændringer
-