Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 2. B > 21. P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA]

Forfatter:Mette Fogh Møller
Versionsnr.:6
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:06/25/2021
Revideret dato:06/25/2021
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Udførelsessted ændret til Gødstrup. Nyt telefonnummer til kontakt. Holdbarhed før centrifugering ændet til 8 timer. U1RNP udspecificeret til URN70, A, og C og SSA/Ro udspecificeret til 60 kDa og 52 kDa, så alle 17 antigener indeholdt i screeningen fremgår.

5.2.21 P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA]

Synonymer
ANA

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA]

Analysekode (intern KBA)
ANA-IgG

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Screening (immunoassay) med 17 forskellige specifikke antigener inklusiv naturligt oprenset DNA. 
Er screentesten positiv kan yderligere undersøgelse for bestemte specifikke antistoffer udføres på samme prøve inden for 30 dage ved henvendelse til laboratoriet på tlf. 20 23 62 68.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d,
Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20°C): 1 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 2 hverdage
Prøver fra praksis: Inden for 2 hverdage

Referenceinterval

18 - 200 år

≤ 1,0 ratio
 

Kilde: Phadia EliA CTD Screen (250-5596-03 / DK)
Intraindividuel variation: ikke angivet.

Fortolkning af svar

Negativ (antistof ikke påvist) < 0,7 Ratio
Gråzone (antistof ikke sikkert påvist) 0,7 - 1,0 Ratio
Positiv(antistof påvist) > 1,0 Ratio

 

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om ANA-associeret bindevævssygdom, herunder især SLE, primært Sjögrens syndrom, sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease (MCTD).
Kan ikke anvendes ved mistanke om lægemiddelinduceret lupus, da analysen ikke kan påvise anti-histon antistoffer - her anbefales i stedet ANA på HEp-2 celler: P-ANA (mønster, imm.flu.) gruppe

Klinik
P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA] screener for specifikke anti-nukleare IgG antistoffer mod 17 forskellige antigener:
U1RNP (RNP70, A, C), SSA/Ro (60 kDa, 52 kDa), SSB/La,
Centromer B, ScL70, Jo-1, Fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm og naturligt oprenset DNA.

Positive screeninger ses især ved primært Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus (SLE), mixed connective tissue disease (MCTD), sklerodermi, og polymyositis/dermatomyositis. 

Ved negativt screeningsresultat med fortsat bestyrket klinisk mistanke om immuninflammatorisk bindevævssygdom (specielt SLE el. sclerodermi) kan undersøgelse af ANA udføres med IIF (indirekte immunfluorescens) på HEp2 celler: P-ANA (mønster, imm.flu.) gruppe. Dette tilføjes automatisk som svarkommentar på alle 
svar ≤ 1,0 ratio.

For yderlige information se www.lægehåndbogen.dk og analyseblade for de specifikke antistoffer.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvemateriale fra positive prøver opbevares 1 mdr. ved -20 °C, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Blodprøver og Biokemi: Gødstrup
Analyseprincip: FEIA, Fluoroenzymeimmunoassay med poolede humane rekombinante antigener, Phadia 250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,0 ratio: 22% svarende til 0,2 ratio.
Ved 10,0 ratio: 22% svarende til 2,2 ratio.

IUPAC-nr. og navn
NPU28402 P—Bindevævssygdom-relateret antistof; arb.stofk.(proc.)  

Analyserelaterede ændringer
01-03-2015: Udvidet screening med indførelse af CTD-screening med 17 forskellige antigener.