Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

6. SENDEPRØVER - alfabetisk inddelt > 3. C > 23. Pt(U)-Citrat

Forfatter:Aase Thesbjerg
Versionsnr.:12
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:04/02/2020
Revideret dato:04/02/2020
Faglig ansvarlig:Sandra Juel Christensen
Kvalitetsansvarlig:Maren Kjær
Ledelsesansvarlig:Marianne Hedager Rahbek

Seneste rettelse:Tilføjet bemærkning om ikke surgjort døgnurin

6.3.23 Pt(U)-Citrat

Synonymer:
-

IUPAC-nr.:
NPU14263

Analysekoder (intern KBA):
dU-Citrat

Analysested: 
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N 

Telefon 78 45 52 52

Bemærkninger: 
Håndtering af ikke surgjort døgnurin - se analysevejledning
 

- DOM7VHL4A.pdf - DOMB75CB049B6C8ECE8C1257339001F44FE8829GR.pdf - DOMB75CB049B6C8ECE8C1257339001F44FE8PSHTB.pdf - DOMB75CB049B6C8ECE8C1257339001F44FE9AQFHU.pdf