Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 8. H > 14. P-Haptoglobin

Forfatter:Helle T. Kristensen
Versionsnr.:8
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:08/19/2019
Revideret dato:08/19/2019
Faglig ansvarlig:Helle Tanderup Kristensen
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Holdbarhed ændres. Måleusikkerhed opdateret.

5.8.14 P-Haptoglobin

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Haptoglobin

Analysekode (intern KBA):
Hapt

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Ingen særlige forhold.

Prøvetagningsglas:

Type 4, heparinglas med grøn prop, hvis prøven sendes.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d; Køleskab (2-8° C): 8 mdr.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval: 

Børn
 
0 - 1 md
 
< 0,50 g/L
 

 
> 1  - 3 mdr
 
< 1,20 g/L
 
  > 3 - 6 mdr
 
0,20 - 1,70 g/L
  > 6 mdr - 18 år
 
0,35 - 1,85 g/L
Voksne
 
> 18 - 50 år
 
0,35 - 1,85 g/L
 

 
> 50 år
 
0,47 - 2,05 g/L
 

Kilde: Voksne: Blaabjerg O et al. Fælles referenceintervaller i Norden for 9 plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 1993;4:13-17
Børn < 6 mdr: Kanakoudi F et al. Serum concentrations of 10 acute-phase proteins in healthy term and preterm infants from birth to age 6 months. Clin Chem 1995;41/4:605-8
Intraindividuel variation: 20 %

Fejlkilder:
-

Indikation:
Anæmiudredning, differentialdiagnostisk ved akut icterus og mistanke om aktive processer af inflammatorisk eller neoplastisk natur. Mistanke om intravaskulær hæmolyse.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved akutte og kroniske inflammationer (Haptoglobin regnes med blandt "akutfase reaktanterne"). Ved akut hepatitis forbliver koncentrationen normal. Desuden ses ofte forhøjet koncentration i ikke for fremskredne cancertilfælde.

Stærkt nedsatte værdier ses ved hæmolytiske tilstande (hurtigt forbrug af Haptoglobin).
Nedsatte værdier ses endvidere ved kroniske leverlidelser, mononucleose, leukæmi og polycytæmi. Det fundne resultat bør sammenlignes med andre parametre for inflammation, hæmolytiske tilstande og lever- og miltpåvirkning.
Kan ikke anvendes til anæmidiagnostik hos børn < 15 år.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,16 g/L: 10,7 %, svarende til 0,02 g/L
Ved 2,07 g/L: 10,7 %, svarende til 0,22 g/L

IUPAC-nr. og navn:
NPU 19788 P-Haptoglobin; massek.

Analyserelaterede ændringer:
01.08.2019 Måleusikkerhed opdateret.

- DOMB20A1D69B1374A62C1257066002E9B6D.pdf - DOMB20A1D69B1374A62C1257066002E9B6D8DULW4.pdf - DOMB20A1D69B1374A62C1257066002E9B6D9AQF3L.pdf