Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

6. SENDEPRØVER - alfabetisk inddelt > 6. F > 16. DNA(P)-RHD-gen

Forfatter:Lene Birgitte Hansen
Versionsnr.:11
Ikrafttrædelsesdato:02/28/2019
Revideret dato:02/28/2019
Faglig ansvarlig:Lene Schlosser Lykkegaard
Kvalitetsansvarlig:Kirstine Marie Flæng Pedersen
Ledelsesansvarlig:Marianne Hedager Rahbek

Seneste rettelse:"Prøven kan sendes ucentrifugeret" indsat

6.6.16 DNA(P)-RHD-gen

Synonymer:
Genomisk RHD-type
RhD-gen
Foster RHD-type

IUPAC-nr:
NPU27386 


Analysekode (intern KBA):
RhD-gen


Analysested:
Blodbank og Immunologi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Skejby
8200 Aarhus N

Se analysefortegnelse under "R"
 

Bemærkninger:
Der skal anvendes 9 ml EDTA-glas. Glastype 29 se fortegnelse over glastyper og anden emballage.
Vær opmærksom på at anvende korrekt adaptor.
Glas skal mærkes med navn og CPR-nr.
Prøven kan sendes ucentrifugeret.

Analysen rekvireres sammen med prøver til antistofscreentest i 25. graviditetsuge. Husk at angive fødested på rekvisitionen.

Prøven bliver videresendt til Klinisk Immunologisk Afd., Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Prøver taget efter at Midt-transport er kørt om fredagen, kan sendes med Midt-transport den følgende mandag.

- DOM912910FA1FD2E0B7C1257700002639C084GH83.pdf - DOM912910FA1FD2E0B7C1257700002639C085ZBEE.pdf - DOM912910FA1FD2E0B7C1257700002639C0863B75.pdf - DOM912910FA1FD2E0B7C1257700002639C088US4Z.pdf - DOM912910FA1FD2E0B7C1257700002639C09AQFLC.pdf