Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 16. P > 22. P-PAPP A

Forfatter:Mette Fogh Møller
Versionsnr.:8
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:06/19/2018
Revideret dato:06/19/2018
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Helle Tanderup Kristensen

Seneste rettelse:Rekvireringsmuligheder uddybet. Svartid ændret.

5.16.22 P-PAPP A

 

Synonymer
Pregnancy-associated plasma protein A

Analysenavn i Labka og EPJ
P-PAPP A

Analysekode (intern KBA)
Pappa

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. P-PAPP-A indgår i Foster-Doubletest gruppe
Blodprøven til såkaldt biokemisk risikovurdering med PAPP-A og frit beta hCG tages i 8. - 11. svangerskabsuge, så svarene foreligger til ultralydscanningen. PAPP-A vægter mest ved tidlig prøvetagning.

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 6 t efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 4 d.

Analyseringshyppighed
Udføres 1 - 2 gange om ugen (mandag - fredag - onsdag). 

Svartid
Rutine: Indenfor 3 - 4 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 3 - 4 hverdage.

Referenceinterval

Mænd og ikke gravide kvinder

< 0,014 int.enh./L

Kilde: Brahms PAPP-A Kryptor Brugsanvisning, Version R05da D12958, Lennart Friis Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test. Klinisk Biokemi i Norden nr. 4, 2005.
Intraindividuel variation: Ikke angivet.

Vejledende referenceinterval for gravide
For gravide kvinder er der stor interindividuel forskel, men medianen stiger fra ca. 0,5 til 4,0 int.enh./L fra 8. - 13. uge.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
PAPP-A er en markør, som er inkluderet 1. trimester screeningen af gravide til risikoberegning for kromosomabnormalier hos fostre.

Klinik
Hos gravide secerneres PAPP-A fra syncytiotrophoblasten, og koncentrationen i plasma fordobles ca. hver sjette dag. Næsten alt PAPP-A hos gravide cirkulerer som et heteromert 2:2 kompleks med pro-eosinofil major basisk protein (proMBP), og det er dette, der måles.

Lave værdier: Hos kvinder med fostre med trisomi 21 (Down´s Syndrom), trisomi 13 (Patau´s Syndrom) og trisomi 18 (Edward´s Syndrom) er koncentrationen mindre end det halve af, hvad den er hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder. I praksis korrigeres for gestationsalderen ved at omregne den målte koncentration til MoM værdi (Multiple of Mean) for den præcise gestationsalder bestemt ved ultralydscanning. Ud fra samtidig MoM værdi for ß-hCG, nakkefoldstykkelse, moderens alder, højde og vægt kan der via et computerprogram beregnes risikoen for et foster med Down´s Syndrom. Tilbydes alle gravide med risiko større end 1:300 på undersøgelsestidspunktet en chorionvillusbiopsi eller amniocentese fås en detektionsrate for Down´s Syndrom på ca. 90% med en falsk screeningspositiv rate på ca. 5%.

Biokemisk risikovurdering er mindre velegnet ved flerfoldsgraviditet.

For yderlige information se:
lægehåndbogen.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved -20o C i 1 år, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission), Kryptor Compact Plus.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,9 int.enh./L: 5,0 % svarende til 0,05 int.enh./L
Ved 4,0 int.enh./L: 20,4 % svarende til 0,83 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU21725 P—Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk.(IRP 78/610)

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM7USSPG.pdf - DOM7FDDF842B6987466C12571DB0036BCE68DUKXP.pdf - DOM7FDDF842B6987466C12571DB0036BCE69AQEWM.pdf