Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 16. P > 7. P-Proteinase 3-Ab(IgG) [PR3]

Forfatter:Mette Fogh Møller
Versionsnr.:13
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:05/19/2020
Revideret dato:05/19/2020
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Måleusikkerhed opdateret. Ændret opbevaring på laboratoriet efter analysering.

5.16.7 P-Proteinase 3-Ab(IgG) [PR3]

Synonymer
Pr3-ANCA

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Proteinase 3-Ab(IgG) [PR3]

Analysekode (intern KBA)
Pr3-Ab

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Kan rekvireres selvtændigt eller som en del af P-Reno pulmonalt syndrom gruppe.
Kan ved behov rekvireres som livsvigtig analyse, men kun efter forudgående aftale med KBA ved henvendelse på telefon 7843 5666. 
Intern info for KBA: Prøver rekvireret som livsvigtig må sendes ucentrifugeret.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8° C): 7 d. Kan frys
es ved -20 °C.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Livsvigtig: Kun efter forudgående aftale med KBA. Svartid typisk < 6 timer.
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 2,0 x 103 int.enh./L

Kilde: Phadia, EliATM PR3s 250-5536-02 /DK
Intraindividuel biologisk variation: ikke angivet.

Fortolkning af resultater:
Negativ: < 2,0 x 103 int.enh./L (antistof ikke påvist)
Gråzone: 2,0 - 3,0 x 103 int.enh./L (antistof ikke sikkert påvist)
Positiv: > 3,0 x 103 int.enh./L (antistof påvist)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om Granulomatosis med polyangiitis (GPA, tidl. Wegeners Granulomatosis), Eosinofil Granulomatosis med polyangiitis (EGPA, tidl. Churg Strauss), Mikroskopisk polyangiitis (MPA) og "renal limited" vaskulitis (RLV). Behandlings-og recidivmonitorering af PR3-positiv vaskulitis.
Differentialdiagnostisk ved mistanke om Reno-pulmonalt syndrom, se
 P-Reno pulmonalt syndrom gruppe.

Klinik
Positiv hos op mod 90% af patienter med GPA, 30% af patienter med EGPA samt hos en mindre del af patienter med MPA.
Forkommer også ved nekrotiserende glomerulonefritis uden ekstra-renale manifestationer af vaskulitis. 
Negativt resultat udelukker ikke diagnosen GPA.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 1 uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FluoroEnzyme ImmunoAssay (FEIA), ImmunoCAP 250

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 2,0 x103 int.enh./L: 31,5% svarende til 0,6 x103 int.enh./L
Ved 5,0 x103 int.enh./L: 31,5% svarende til 1,6 x103 int.enh./L
Ved 30 x103 int.enh./L: 31,5% svarende til 10 x103 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU28335 P—Proteinase 3-antistof(IgG), arb.stofk.(IUIS-CDC IS2721) = ? × 10³ int.enh./l

Analyserelaterede ændringer
20-06-2011: Ny metode (PR3s) på ImmunoCap250 med forbedret sensitivitet.

- DOM7USSHD.pdf - DOM6D387919B9D6B73BC125704A0022B6E08HWCKN.pdf - DOM6D387919B9D6B73BC125704A0022B6E08WTFMS.pdf - DOM6D387919B9D6B73BC125704A0022B6E09AQEWV.pdf