Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 3. C > 12. P-Coeliaki-Ab gruppe

Forfatter:Mette Fogh Møller
Versionsnr.:9
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:04/03/2018
Revideret dato:04/03/2018
Faglig ansvarlig:Mette Fogh Møller
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Anne Louise Lylloff

Seneste rettelse:Ny reflekstest. Ny NPU og analysekode. Rekvireringsmuligheder, analyseringshyppighed og svartid uddybet.

5.3.12 P-Coeliaki-Ab gruppe

 

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Coeliaki-Ab gruppe

Analysekode (intern KBA): Coeli-Ab

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Anvendes til udredning. Det er vigtigt at prøven tages, mens patienten er på glutenholdig kost.  

P-Coeliaki-Ab gruppe indholder analyserne P-Transglutaminase-Ab(IgA)[tTG]
 og P-Immunglobulin A. hvis P-Immunglobulin A er lavere end det alders-specifikke referenceinterval suppleres automatisk med P-Deam. gliadin-Ab(IgG)[DGP] jf. figur:  

Prøvetagningsglas:
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
2 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid:
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage. 

Referenceinterval:
Se de enkelte analyser.
P-Transglutaminase-Ab(IgA)[tTG]
P-Immungloblin A
P-Deam. gliadin-Ab(IgG)[DGP]

Indikation:
Mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. 

Klinik:
Der er vist øget hyppighed af cøliaki i visse patient-grupper, herunder insulinkrævende Diabetes Mellitus, førstegrads slægtninge til cøliaki-patienter, Downs syndrom patienter, dermatitis herpetiformis patienter og visse andre autoimmune sygdomme. IgA-mangel forekommer 10-20 gange hyppigere hos patienter med cøliaki end i baggrundsbefolkningen.
For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: se de enkelte analyser.

IUPAC-nr. og navn: 
NPU14503 
P—Coeliaki-antistof; egenskabsart(liste; proc.)

Analyserelaterede ændringer:
14.11.2012:  P-gliadin-antistof IgA og IgG erstattet af P-Deam. gliadin-peptid-Ab(IgG).
27.03.2018:  P-Deam. gliadin-peptid-Ab(IgG) erstattet med P-Immunglobulin-A. P-Deam. gliadin-peptid-Ab(IgG) udføres kun, hvis IgA er lav.

- DOM7TSGKL.pdf - DOM4D49B7E3D6A3C59FC1257045002F3F9C8L3QHS.pdf - DOM4D49B7E3D6A3C59FC1257045002F3F9C9AQEZD.pdf