Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

6. SENDEPRØVER - alfabetisk inddelt > 3. C > 24. DNA-CFTR-gen

Forfatter:Aase Thesbjerg
Versionsnr.:11
Informationstype:Supplerende
Ikrafttrædelsesdato:01/04/2021
Revideret dato:01/04/2021
Faglig ansvarlig:Sandra Juel Christensen
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Marianne Hedager Rahbek

Seneste rettelse:3 års revision - links ajourført samt bemærkninger tilrettet

6.3.24 DNA-CFTR-gen

Synonymer:
CFTR
7q31.2
Cystisk Fibrose

IUPAC-nr: 
NPU19039

Analysekoder (intern KBA):
CFTR-g

Analysested:
Klinisk Genetisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital 
Brendstrupgårdsvej 21 C
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 55 10 

For yderligere information se analysevejledning

Bemærkninger: 
Rekvisitionsseddel skal udfyldes af rekvirenten og medsendes blodprøven.
Mindste mængde: 3 mL EDTA-blod

 

 


 

- DOM7VHL4E.pdf - DOM4212B954E9487AA4C12573390022B5DD8PSHTC.pdf - DOM4212B954E9487AA4C12573390022B5DD9AQFHV.pdf