Laboratoriehåndbog Klinisk Biokemisk Afdeling

5. ANALYSEBLADE - alfabetisk inddelt > 20. T > 25. P-Triglycerid

Forfatter:Helle T. Kristensen
Versionsnr.:4
Ikrafttrædelsesdato:07/09/2018
Revideret dato:07/09/2018
Faglig ansvarlig:Helle Tanderup Kristensen
Kvalitetsansvarlig:Astrid Østergaard Nielsen
Ledelsesansvarlig:Helle Tanderup Kristensen

Seneste rettelse:Instruktion for rekvirent opdateret. Holdbarhed opdateret. Analyseringshyppighed/svartid opdateret. Ref interval for gravidet tilføjet. Måleusikkerhed opdateret

5.20.25 P-Triglycerid

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Triglycerid

Analysekode (intern KBA)
Tgly-nf

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Analysen kan bestilles på enten ikke-fastende eller fastende patient:
Ikke-fastende værdier benyttes i en screeningssituation og hos personer med normale triglycerider i en stabil behandling (kontrolprøver).
Fastende værdier benyttes ved diagnostik mhp. medikamentel behandling samt i tilfælde, hvor ikke-fastende triglycerid er > 4 mmol/L,
da fastende værdier giver de mest præcise resultater, se P(fPt)-Triglycerid.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval

 

Behandlingsmål

0 - 200 år

< 2,0 mmol/L


Kilde:
Medicinsk Kompendium, 16. udg. 2004.
Intraindividuel variation: 21%.

Vejledende referenceinterval, gravide

GA, uge 3-42

P-Triglycerid stiger under graviditeten med maksimal værdi op til ca. 5 mmol/L omkring partus. Statinbehandling seponeres normalt hos gravide.

GA: Gestationsalder.
Kilde:
Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Fejlkilder
Steroidhormoner, en række diuretika og ß-blokkere kan medføre øget koncentration.

Indikation
Udredning af hyperkolesterolæmi. Recidiverende pankreatit. Alkoholmisbrug. Forhøjet triglyceridkoncentration er næppe en uafhængig risikomarkør for udvikling af hjerte-karsygdomme.

Klinik
Forhøjede værdier: 
Primære hypertriglyceridæmier. Sekundære hypertriglyceridæmier, der kan ses ved insufficent behandlet diabetes mellitus, hypofunktion af thyreoidea og hypofyse, nyre-, pancreas- og leverlidelser samt dysproteinæmier.
Nedsatte værdier: 
A-ß- og hypo-ß-lipoproteinæmier. Malabsorptionstilstande.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
   Ved 1,5 mmol/L: 12,9% sv. til 0,20 mmol/L.
   Ved 3,0 mmol/L: 12,9% sv. til 0,38 mmol/L. 

IUPAC-nr. og navn
NPU04094 P-Triglycerid; stofk.

Analyserelaterede ændringer
17.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.

- DOM2843F561837630FAC125782B004C41B48EA9XR.pdf - DOM2843F561837630FAC125782B004C41B49AQF9F.pdf