5.2.13 U-Benzodiazepiner

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
U-Benzodiazepiner

Analysekode (intern KBA):
U-Benzo

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Urinen opsamles i ren, tør beholder. Prøven skal afgives under kontrol.
Så vidt muligt oplyses det, om der indtages anden medicin.
Undersøgelser med retslige konsekvenser skal udføres på Retsmedicinsk Institut.

Prøvetagningsglas:
Type 19, plastglas til urin med gul prop eller type 46, plastglas til urin med beige prop.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop med 4 mL urin.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop med 4 mL urin.

Prøvemateriale og holdbarhed:
4
mL urin. Glasset skal fyldes.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d., Køleskab (2-8°C): 5 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn. 

Referenceinterval:
Negativ (=0)

Fejlkilder:
Krydsreaktioner kan ikke helt udelukkes.

Indikation:
Mistanke om forgiftning med benzodiazepiner.

Klinik:
Svarafgivelse: Positiv (=1), hvis stofkoncentrationen er 200 ng/mL eller derover.
Stofferne kan typisk påvises i en urinprøve 6-8 timer efter indtagelse og op til 5 døgn efter sidste indtagelse.
Analysen bliver kun sjældent positiv, hvis benzodiazepiner tages i almindelige terapeutiske doser.

Analysen udføres som en semikvantitativ metode og giver således kun et vejledende analyseresultat.
Kliniske betragtninger og vurderinger skal anvendes ved alle analyseresultater for misbrugsstoffer, især når der er tale om positive resultater.
Da der altid er risiko for falsk positive svar på analysen, kan Klinisk Biokemisk Afdeling ved henvendelse videresende prøven til et andet laboratorium for at få resultatet konfirmeret på en mere specifik analytisk metode.

Håndtering på laboratoriet:
Til kontrol af prøvematerialets egnethed udføres en kreatininbestemmelse forud for alle misbrugsanalyser, dog ikke på børn under 10 år.

Ved U-Kreatinin < 0,5 mmol/L er urinen uegnet til misbrugsanalysering, og analysen udføres ikke. Svar afgives som "Prøvemateriale uegnet".

Ved U-Kreatinin mellem 0,5 - 2,0 mmol/L udføres misbrugsanalysering, men svaret afgives ved negative misbrugsanalyser som "Negativ med forbehold. Risiko for falsk negativt resultat", idet negativt svar kan skyldes for tynd urin.

Rekvirenten bør ved fortsat mistanke rekvirere fornyet analyse (vær opmærksom på væskerestriktion forud for prøveafgivelse samt opsyn ved prøveafgivelse).

Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C indtil analysering; herefter 1 md. ved -20° C, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Enzymimmunanalyse. Kvalitativ bedømmelse.

IUPAC-nr. og navn:
NPU08958 U-Benzodiazepiner; arb.k.(0 1 2)

Analyserelaterede ændringer:
30. aug. 2016: Prøvematerialets egnethed kontrolleres med kreatininbestemmelse.Revideret: 01-08-2019 00:00:00