5.8.11 B(nsB)-Hæmoglobin

ANALYSEN NEDLAGT. ANALYSEBLADET OVERGÅR TIL HISTORISKE.

Synonym: Navlesnors-Hæmoglobin

Analysenavn i Labka og EPJ: B(nsB)-Hæmoglobin

Analysekode (internt KBA): Ns-Hb

Instruktion for rekvirent:
Se evt.
Anæmi-diagnostik og udredning
Navlesnorsblod udtages af rekvirenten.

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Arteriesprøjte kan anvendes.
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Kan ikke afhentes med transportordningen (ikke relevant).

Indlevering på KBA:
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset (type 3)
Indleveres senest: 1 d efter prøvetagning

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL EDTA-fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 3 d
Køleskab (2 - 8 °C): 3 d

Svarafgivelse:
Samme dag prøven modtages.

Referenceinterval:

Foster, USM, vejledende:
 

 
18 - 20
 
6,1 - 8,1 mmol/L
 
21 - 22
 
6,5 - 8,7 mmol/L
 
23 - 25
 
6,7 - 8,7 mmol/L
 
26 - 30
 
6,8 - 9,7 mmol/L
 
Nyfødte, vejledende: 0 - 5 d
 
8,4 - 15,2 mmol/L
 

Kilde: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 148
Intraindividuel variation: 2,8 %

Fejlkilder:
Koagler i prøven.

Indikation:
Mistanke om anæmi.

Klinik:
Nedsat værdi: Anæmi af forskellige årsager, se Anæmi-udredning.

For yderligere information, se evt.: lægehåndbogen (generelt mht. Hæmoglobin)

Håndtering på laboratoriet:
Prøven opbevares 2 døgn, hvorefter den kasseres.

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analysemetode: Fotometri

IUPAC-nr. og navn:
NPU10162 B(nsB)-Hæmoglobin(Fe);stofk.

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 25-05-2020 00:00:00