5.9.7 P-Immunglobulin G

   

Synonym
IgG

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Immunglobulin G

Analysekode (intern KBA)
IgG

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas

Type 4, heparinglas med grøn prop, hvis prøven sendes.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d; Køleskab (2 - 8° C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer.


Referenceinterval
Børn, vejledende
 
0 - 14 døgn  3,2 - 14,1 g/L
 
> 14 d - 1 år  1,1 - 7,0 g/L
 
> 1 - 4 år
 
3,2 - 11,5 g/L
 
> 4 - 10 år
 
5,4 - 13,6 g/L
 
> 10 - 18 år
 
6,6 - 15,3 g/L
 
Voksne
 
Kvinder 18 - 50 år
 
6,9 - 15,7 g/L
 
Kvinder > 50 år
 
6,1 - 14,9 g/L
 
Mænd > 18 år
 
6,1 - 14,9 g/L
Kilde: Voksne: Blaabjerg O et al. Fælles referenceintervaller i Norden for 9 plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 1993;4:13-17
Børn: Colantonio DA et al. Clin Chem 2012;58(5):854-68
Intraindividuel variation: 4,5 %

Fejlkilder
Hvis patienten har en M-Komponent af IgG-klassen (størrelsesorden > 20 g/L), må resultatet af alm. Immunglobulin G-bestemmelse tages med forbehold.
Cryoglobulinæmi vil medføre fejlmåling af IgG.

Indikation
Recidiverende infektioner (immunglobulinmangel), mistanke om autoimmun sygdom, kronisk levercirrhose, kontrol af myelomatosis og andre immunproliferative lidelser.

Klinik
Forhøjede værdier: Selektiv IgG-stigning uden tilsvarende stigning af IgA og IgM: Ses ved visse autoimmune sygdomme og ved myelomatose med M-Komponent af klassen IgG.
IgG-stigning samtidig med øget koncentration af IgA eller IgM: Ses ved flertallet af subakutte og kroniske infektioner betinget af bakterier, virus, protozoer, levercirrhose og somme tider ved rheumatoid arthritis.
Nedsatte værdier: Ses ved hypogammaglobulinæmi (sammen med IgA og IgM), knoglemetastaser, kronisk lymfatisk leukæmi og ved myelomatose med M-komponent af anden type end IgG.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Immunglobuliner (Ig))

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvemateriale opbevares ved 2 - 8 °C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Turbidimetrisk måling af antigen antistofreaktion.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,70 g/L: 6,6 %, svarende til 0,11 g/L
Ved 10,50 g/L: 6,6 %, svarende til 0,69 g/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19814 P-Immunglobulin G; massek.

Analyserelaterde ændringer
17.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 04-03-2018 00:00:00