5.1.11 U-Albumin / Kreatinin-ratio

Synonymer: Mikroalbuminuri

Analysenavn i Labka og EPJ: U-Albumin/Kreatinin

Analysekode (internt KBA): U-Albcrea

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Ved præeklampsi er det aftalt, at analysen kan rekvireres som livsvigtig.
Denne analyse anvendes til screening for og monitorering af albuminuri. Friskladt morgenurin foretrækkes, men en tilfældig spoturin kan alternativt anvendes. Ved mistanke om meget svær albuminuri (> 700 mg/d) bør Albumin-udskillelseshastigheden kvantiteres ved døgnurinopsamling Pt(U)-Albumin.
Til screening for og monitorering af protein i urinen hos personer < 17 år anbefales måling af proteinudskillelsen over tid, Pt(U)-Protein, eller ved U-Protein / Kreatinin-ratio.
Patienten instrueres i, at urinen skal opsamles i godkendt beholder, se 2.3.7 Urin emballage typer, jf vejledningen Midtstråle, Vejledning til urinopsamling
Urinprøven bør ikke tages efter kraftig fysisk aktivitet, under akut sygdom, ved urinvejsinfektion, kort efter kirurgisk indgreb, under menstruation hos kvinder eller mindre end 12 timer efter coitus.

Prøvetagningsglas:
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Beholder til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop

Indlevering af prøver på KBA:
Prøvetagningsglasset:
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 døgn efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet:
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL velblandet urin, helst fra morgenurin (først ladte portion om morgenen)
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab 2 - 8 °C: 6 d

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer 
efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn. 

Referenceinterval og anbefalede aktionsgrænser:

0-6 mdr. Ikke fastsat
6 - 24 mdr. < 42 mg/g
2 - 6 år < 30 mg/g
6 - 17 år < 10 mg/g
17 - 200 år < 30 mg/g


Anbefalede afktionsgrænser for 17 - 200 år:

Normal til let albuminuri < 30 mg/g
Moderat albuminuri (mikroalbuminuri) 30 - 300 mg/g
Svær albuminuri (makroalbuminuri) > 300 mg/g


Kilde: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015.

Intraindividuel variation: Betydelig døgnvariation og dag-til-dag variation i den normale urin-albuminudskillelse bl.a. afhængig af fysisk aktivitet og pt.-lejring. U-Albumin / Kreatinin-ratio korrigerer delvis for denne variation under antagelse af konstant kreatininudskillelse. Den intraindividuelle variation for U-Albumin / Kreatinin ratio udført på en morgenurin er estimeret til 31%.

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
Tilblanding af blod eller genitalsekret. Feber, kraftig anstrengelse og urinvejsinfektion giver falsk forhøjet værdi.

Indikation:
Screening for og monitorering af albuminuri.
U-Albumin / Kreatinin-ratio er en afledt størrelse, som kan anvendes på spoturin, idet kreatinin-koncentrationen korrigerer albumin-koncentrationen for urinvolumenet. Et positivt testresultat bør gentages.
U-Albumin / Kreatinin-ratio kan påvise let øget albuminuri, før almindelige teststrimler (stiks) kan påvise albuminuri.
Præeklampsi.

Klinik:
U-Albumin / Kreatinin-ratio anbefales til screening for og monitorering af albuminuri. Analysen anvendes oftest som screening for begyndende nefropati (mikroalbuminuri) hos patienter med diabetes mellitus. Hvis patienten ikke har urinvejsinfektion, giver en forhøjet værdi mistanke om let til moderat albuminuri og bør følges op med flere målinger. Ved mistanke om meget svær albuminuri (> 700 mg/d) bør Albumin-udskillelseshastigheden kvantiteres ved døgnurinopsamling Pt(U)-Albumin
Hos personer med en betydeligt nedsat muskelmasse bør en forhøjet U-Albumin / Kreatinin-ratio medføre en døgnurinopsamling for at bekræfte og kvantitere albuminurien.

For yderlige information se: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015 s. 39-45.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Albumin:turbidimetri; Kreatinin: enzymatisk
Samme prøve analyseres for indholdet af U-Albumin og U-Kreatinin, hvorefter der foretages beregning
U-Albumin / Kreatinin-ratio (mg/g) = (U-Albumin (mg/L) / U-Kreatinin (mmol/L)) x 8,84

IUPAC-nr. og navn:
NPU19661 U-Albumin/Creatininium; masseratio

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 27-01-2020 00:00:00