5.7.5 P(vB; fPt)-Glukose(diag.)

 

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: P(vB;fPt)-Glukose(diag.)

Analysekode (intern KBA): fPt-Glc-d

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Patienten skal være fastende i mindst 12 timer.
Monitorering og screening se: P-Glukose

Prøvetagningsglas:
Type 9, Citrat-Flouridglas med lyserød/grå prop. Glastype 9
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 9).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Prøvetagningsglasset (type 9)

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL Citrat-Flourid plasma. Straks efter prøvetagning blandes glasset forsigtigt 10 - 15 gange.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 24 t, Køleskab (2-8°C): 48 t.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:

18 - 200 år:
 
 < 6,1 mmol/L
 
Vejledende interval > 3 år:
 
4,2 - 6,1 mmol/L
Gravide (vejledende):
 
4,0 - 5,3 mmol/L
 
Beslutningsgrænse:
 
7,0 mmol/L

 

Kilde:
Voksne: Klinisk vejledning om Type 2-diabetes i almen praksis, Dansk Selskab for Almen Medicin 2004.
Gravide: Jørgensen LGM et al.: Plasma glucose during pregnancy. Clin Chem Lab Med 2003; 41(2):187-99.
Intraindividuel variation: 4,5%.

Telefonsvar:
Ved værdier < 2,5 mmol/L og > 20,0 mmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder:

Prøvens håndtering er afgørende for at opnå et korrekt måleresultat, da blodets celler forbruger glukose efter prøvetagningen.

Indikation:
Diagnosticering af diabetes mellitus.

Klinik:
To aktuelle P(vB;fPt)-Glukose(diag.) > 7,0 mmol/L målpå uafhængige veneblodprøver (fra forskellige dage) og med anvendelse af laboratoriemetode er diagnostisk for diabetes mellitus.
Forhøjede værdier ses i øvrigt ved gestationel diabetes, Cushing´s syndrom, akromegali og fæokromocytom.
Lave værdier ses ved insulinom, insulinchock, faste og svær leverskade.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 4,9 mmol/L: 6,4% sv. til 0,31 mmol/L.
   Ved 6,7 mmol/L: 6,4% sv. til 0,42 mmol/L.


IUPAC-nr. og navn:
DNK35842 P(vB;fPt)-Glucose; stofk. (diagnostisk).

Analyserelaterede ændringer:
01.02 2017 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 14-06-2021 00:00:00