5.7.6 P-Glukose

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Glukose

Analysekode (intern KBA): Glc

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Diagnostik se: P(vB; fPt)-Glukose(diag.)

Prøvetagningsglas:
Type 9, Citrat-Flouridglas med lyserød/grå prop. Glastype 9
Se Fortegnelse over glastyper

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 9).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Prøvetagningsglasset (type 9)

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL Citrat-Flourid plasma. Straks efter prøvetagning blandes glasset forsigtigt 10 - 15 gange.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 24 t, Køleskab (2-8°C): 48 t.


Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
4,2 - 7,8 mmol/L

Kilde:
Nedre grænse: Det Nordiske Referenceintervalprojekt, Scand J Clin Lab Invest 2004;64;271-84.
Øvre grænse: ”Type 2 diabetes. Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling. Medicinsk Teknologivurdering” (SST,2003).
Intraindividuel variation: 4,5%.

Telefonsvar:
Ved værdier < 2,5 mmol/L og > 20,0 mmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder:
Prøvens håndtering er afgørende for at opnå et korrekt måleresultat, da blodets celler forbruger glukose efter prøvetagningen.

Indikation:
Kontrol af diabetes mellitus. Til diagnostik af diabetes mellitus anvendes P(vB; fPt)-Glukose(diag.)
Af- og bekræftelse af hypo- eller hyperglykæmi, f.eks. hos bevidstløse og bevidsthedsslørede.
Neonatale børn.

Klinik:
P-Glucose anvendes til monitorering og kan normalt ikke anvendes til diagnostik af diabetes mellitus.
Forhøjede værdier ses ved Cushing´s syndrom, akromegali og fæokromocytom.
Lave værdier ses ved insulinom, insulinchock, faste og svær leverskade.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Enzymatisk.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 4,9 mmol/L: 6,4% sv. til 0,31 mmol/L.
   Ved 6,7 mmol/L: 6,4% sv. til 0,42 mmol/L.


IUPAC-nr. og navn:
NPU02192 P-Glucose; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.02 2017 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 14-06-2021 00:00:00