2.4.2 Arteriepunktur

DOKUMENTET SKAL UDGÅ

 

Vejledning til prøvetagning fremgår af vedhæftede filmklip:

Se KBA's hjemmeside

Arteriepunktur

 

Procedurer
 
Kommentarer
 
Håndhygiejne
 
 • Hånddesinfektion
  håndvask udføres altid ved synlig forurening af hænder og håndled. Håndvask skal altid efterfølges af hånddesinfektion 
Patientidenfikation
 
 • Patientens identitet sikres ved navn og CPR-nr./erstatnings CPR-nr. eller ID-bånd
Klargøring af utensilier
 
 • Anvend FlexLink hvor patienten, prøvetager og sprøjte scannes med unik nr.

  eller
   
 • Analyserne rekvireres i EPJ
  Sprøjten påsættes barkode før prøvetagning
  Vattampon
Desinfektion
 
 • Huden desinficeres med desinfektionsserviet/70% Ethanol og huden skal lufttørre ca. ½ minut.
  Husk også at desinficere “følefingeren”
Arteriepunktur  
 • Indstil arteriesprøjtens stempel på den ønskede volumen.
 • Kontroller at kanylen er korrekt monteret på arteriesprøjten.
  Fjern beskyttelseshætten ved at trække den lige af uden at dreje den
 • Foretag arteriepunktur
  Lad arterietrykket fylde sprøjten til det indstillede volumen.
Afslutning af prøvetagning
 
 • Afslut punkturen, og komprimer med vat på punkturstedet i mindst 5 min
 • Anbring den lille blå kanyleklods på et fast underlag og stik kanylen ned i klodsen. Brug kun én hånd! 
  Fjern kanylen med en let drejende bevægelse
 • Forlad ikke patienten før blødningen er ophørt
 • Prøvetagningstid og prøvetagers Regions-ID anføres på rekvisitionen
Kanylebokse
 
 • Kanylen kasseres straks i kanyleboksen
Håndtering af prøvemateriale

 
 • Fjern straks evt. luftbobler fra prøven
 • Forsegl prøven med beskyttelses-hætten
 • Bland prøven grundigt ved først at vende op og ned på sprøjten 10 gange og derefter rulle den omhyggeligt mellem håndfladerne
 • Sprøjte + evt. rekvisitionsblanket sendes straks med rørpost/afleveres straks på Klinisk Biokemisk Afd.
  eller analyseres indenfor 30 min. decentralt 
Aflevering
af prøvemateriale
 • RHE: I dagtiden kl. 07.30 - 15.00 afleveres prøven til en bioanalytiker
  Afdelinger uden rørpost ringer i vagtperioden til vagthavende bioanalytiker
  Anvend rørpost, hvor det er muligt
   
 • RHL: Kl. 08.00 - 15.30 afleveres prøven i lugen. Rekvisitionsblanketten tidsstemples. Der trykkes på klokken
  Kl. 15.30 - 08.00 kontaktes vagthavende bioanalytiker, inden prøven afleveres i lugen
Fejlkilder
 
 • Luftbobler i prøven, hæmolyse, koagler i prøven, forkert opbevaring og blanding af arterie- og veneblod
 


 Revideret: 03-05-2022 00:00:00