5.19.11 Syre-Base status, veneblod

 

Synonymer
-

Analysenavn i LABKA og EPJ
Syre-Base status, veneblod
Udvidede: Pt(vB)—Syrebasestatus gruppe 

Analysekode (intern KBA)
Sybave
Udvidet: vB-S-B

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Ved syre-base-status forstås resultaterne fra samtidig bestemmelse af følgende kvantiteter: 
P(vB)-pH
Ecv(vB)-Base excess
P(vB)-Hydrogencarbonat (standard)
P(vB)-Laktat

Ved en udvidet Syrebase status medbestilles endvidere følgende analyser, der endvidere kan besvares enkeltvis ved rekvirering.
Desuden medbestemmes der en række parametre, for hvilke svar kan fås ved rekvirering:
Hb(vB)-Carbonmonoxidhæmoglobin
Hb(vB)-Methæmoglobin
P(vB)-Glukose
B(vB)-Hæmoglobin
P(vB)-Kalium
P(vB)-Natrium

P(vB)-Klorid (ikke på Akutmodtagelsen i Holstebro)
P(vB)-Calcium-ion frit (kun bestemt ved anvendelse af PICO sprøjte, og kun på Intensiv afd)
P(vB)-Calcium-ion frit (pH= 7,4) (kun bestemt ved anvendelse af PICO sprøjte, og kun på Intensiv afd) 

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin glas med grøn prop.
Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl.

Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage .
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset/sprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning. 

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL heparin-veneblod.

Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Klinik
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering. 

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Potentiometri, amperometri, fotometri, beregnet fra andre parametre (parameterafhængigt - der henvises til analysebladene for de enkelte analyser).
Måleusikkerhed: Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

IUPAC-nr. og navn
AAA00027 Syre-Base status, veneblod
Udvidet: NPU10755 Pt(vB)—Syre-base-status; egenskabsart(liste; proc.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00