5.15.7 U-Opiater

Synonymer:
Morfin, Morfinanaloger, Heroin, Diacetylmorfin, Opioider, Opiater

Analysenavn i Labka og EPJ:
U-Opiater

Analysekode (intern KBA):
U-OPIAT

Nationalt kortnavn:
U-Morphin+analog

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Urinen opsamles i ren, tør beholder. Prøven skal afgives under kontrol. Der skal bruges 4 glas á 4-5 mL.
Så vidt muligt oplyses det, om der indtages anden medicin.
Undersøgelser med retslige konsekvenser skal udføres på Retsmedicinsk Institut.

Prøvetagningsglas: x 4
Type 19, plastglas til urin med gul prop eller type 46, plastglas til urin med beige prop.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop med 4 mL urin.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop med 4 mL urin.

Prøvemateriale og holdbarhed:
4 glas á 4-5 
mL urin. Glassene skal fyldes.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d., Køleskab (2-8°C): 5 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn. 

Referenceinterval:
Negativ (=0)

Fejlkilder:
Krydsreaktioner kan ikke helt udelukkes.
Præparater indeholdende kodein, f.eks. Kodimagnyl, Kodipar, Pinex Comp og Kodamid, kan i terapeutiske doser give et falsk positivt resultat.
Blå birkes indeholder morfin og kodein.

Indikation:
Mistanke om forgiftning med morfin og metabolitter heraf.

Klinik:
Svarafgivelse: Positiv (=1), hvis koncentrationen af morfin og metabolitter heraf er 300 ng/mL eller derover.
Morfin kan typisk påvises i en urinprøve 6-8 timer efter indtagelse og op til 3 døgn efter sidste indtagelse.
Heroin (diacetylmorfin) omdannes efter indgift delvist til morfin og kan påvises ved testen som morfin og metabolitter heraf.
Kodein (methylmorfin) metaboliseres i leveren delvist til morfin, og præparater indeholdende kodein kan derfor give et falsk positivt resultat i testen.

Analysen udføres som en semikvantitativ metode og giver således kun et vejledende analyseresultat.
Kliniske betragtninger og vurderinger skal anvendes ved alle analyseresultater for misbrugsstoffer, især når der er tale om positive resultater.
Da der altid er risiko for falsk positive svar på analysen, sender Klinisk Biokemisk Afdeling automatisk prøver med positive svar videre til et andet laboratorium for at få resultatet konfirmeret på en mere specifik analytisk metode.
Ved henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling kan prøver med negative svar ligeledes videresendes til specifik analyse.

Håndtering på laboratoriet:
Til kontrol af prøvematerialets egnethed udføres en kreatininbestemmelse forud for alle misbrugsanalyser, dog ikke på børn under 10 år.

Ved U-Kreatinin < 0,5 mmol/L er urinen uegnet til misbrugsanalysering, og analysen udføres ikke. Svar afgives som "Prøvemateriale uegnet".

Ved U-Kreatinin mellem 0,5 - 2,0 mmol/L udføres misbrugsanalysering, men svaret afgives ved negative misbrugsanalyser som "Negativ med forbehold. Risiko for falsk negativt resultat", idet negativt svar kan skyldes for tynd urin.

Rekvirenten bør ved fortsat mistanke rekvirere fornyet analyse (vær opmærksom på væskerestriktion forud for prøveafgivelse samt opsyn ved prøveafgivelse).

Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C indtil analysering; herefter 1 md. ved -20° C, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Enzymimmunanalyse. Kvalitativ bedømmelse.

IUPAC-nr. og navn:
NPU08990 U-Morphin+analog; arb.k.(0 1 2)

Analyserelaterede ændringer:
30. aug. 2016: Alle positive svar videresendes til specifik analyse. Prøvematerialets egnethed kontrolleres med kreatininbestemmelse.Revideret: 01-08-2019 00:00:00