5.19.8 Sæd-Spermatozoer - sædprøve efter sterilisation

Synonym: Vasektomikontrol

Analysenavn i Labka og EPJ: Sæd-Spermatozoer

Analysekode (internt KBA): Sem-kl

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse.
Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder og minimum 30 sædudtømninger efter operation.
Undersøgelsen anvendes kun til kontrol efter sterilisation. Ønskes kontrol af fertilitet henvises i stedet til Pt-Sæd gruppe - fertilitetsundersøgelse
Sædprøven skal indleveres tirsdag, onsdag eller torsdag inden kl. 10 og skal laves samme dag, som den indleveres. 

Urinvejskirurgisk afdeling udleverer følgende til patienten på operationsdagen:
Prøvesæt 
Information til patienten: INFO - Pjece - Sædprøve efter sterilisation

Prøvetagningsglas:
Type 20, Falcon glas med blåt skruelåg.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant

Indlevering på KBA:
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Sædprøven skal indleveres tirsdag, onsdag eller torsdag inden kl. 10 på Klinisk Biokemisk Afdeling i Lemvig eller Holstebro.

Forsendelse med postvæsenet:
Prøven kan ikke postforsendes.

Prøvemateriale og holdbarhed:
Sæd.
Prøven skal være lavet samme dag, som den indleveres.

Analyseringshyppighed:
Udføres tirsdag, onsdag og torsdag i dagtiden.

Svartid:
Rutine: Inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
0 spermatozoer. 

Fejlkilder:
For få sædudtømninger siden operation kan give falsk positivt resultat.

Indikation:
Kontrol af sædprøve efter sterilisation.
NB: Ønskes fertilitetsundersøgelse se Pt-Sæd gruppe - fertilitetsundersøgelse

Klinik:
Efter sterilisation forventes sæden ikke at indeholde spermatozoer.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvermaterialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Lemvig
Analyseprincip: Manuel tælling i fasekontrastmikroskop.

IUPAC-nr. og navn:
NPU14374 Sæd—Spermatozoer; arb.k. (proc.)

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 05-01-2018 00:00:00