5.15.5 P-Osmolalitet

Synomym
Opløst substans

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Osmolalitet

Analysekode (intern KBA)
Osml

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse
Vedr. Tørsteprøve se 3.2.5.2.3. Tørsteprøve

Prøvetagningsglas

Type 1, plastglas med koagulationsaktivator og rød prop.
 
Glastype 1
 

Alternativt materiale:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.

Glastype 4

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Prøven med afpipetteret serum skal være fremme på laboratoriet inden 1 døgn, ellers fryses den og sendes på tøris.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum/plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1-2 mL hæmolysefrit serum.
Prøven centrifugeres og afpipetteres inden 4 timer efter prøvetagning. Opbevares i glas med tætsluttende låg.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 3 d, Fryser (-20°C): 1 md.

Analyseringshyppighed 
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 3 hverdage.

Referenceinterval
> 1 mdr.: 280 - 300 mmol/kg
Nyfødte dog lidt lavere.

Kilde: Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988 Amtsrådsforeningen i Danmark. Forlænges til at gælde for børn ned til 1 mdr.
Intraindividuel variation: 1,3%

Fejlkilder
Glykolyse giver for høje værdier, og tab af CO2 giver for lave værdier.

Indikation
Forgiftningstilfælde, mistanke om diabetes insipidus, polyuri. Indgår i funktionsprøver til belysning af ADH-produktion og nyrefunktion.

Klinik
Hypoosmolalitet: Overhydrering f.eks. ved indtagelse af vand efter svedtab, infusion af isoton glucose og hyperfunktion af ADH-systemet. Natrium-mangel f.eks. ved tubulær nyrelidelse eller binyrebark-insufficiens. Kalium-mangel, som ledsages af intracellulær dehydrering og nedsat reabsorption af natrium i nyretubuli.
Hyperosmolalitet: Dehydrering i forbindelse med f.eks. stærk svedsekretion, hypofysær og renal diabetes insipidus, hyperglykemi (coma diabeticum) med osmotisk diurese uden erstatning af vandtabet. Alkoholindtagelse, idet 1 vægtpromille svarer til ca. 22 mmol/kg.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i 2 d., hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på: Medicinsk Forskningsafsnit, RHL
Analyseprincip: Dugpunkts-depressionen
Definition:
Osmolaliteten angiver antallet af osmotisk aktive partikler pr. kg opløsningsmiddel.
Osmolalitet = osmotisk koefficient * partikel-koncentrationen i mol/kg opløsningsmiddel.
Den osmotiske koefficient for NaCl er 0,93 i væsker med fysiologiske koncentrationer, f.eks. serum.

IUPAC-nr. og navn
NPU03433 P-Opløst substans;molal

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 21-08-2018 00:00:00