5.11.35 Plv-Kerneholdig celletype - Leukocytter

Synomymer
Pleuravæske - Leukocytter, Pleuravæske-Celler

Analysenavn i Labka og EPJ
Plv-Kerneholdig celletype gruppe

Analysekode (intern KBA)
Plv-LkcTy
Under gruppen hører: Plv-Leukocytter (kode: Plv-Lkc), Plv-Leukocytter(mononukl.) (kode: Plv-mon) og Plv-Leukocytter(polynukl.) (kode: Plv-pol).

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Der udtages 3 mL pleuravæske, som STRAKS OVERFØRES til et prøvetagningsglas med EDTA, og glasset vendes straks 10-20 gange for at undgå koagulering.

Prøven bringes straks efter prøvetagningen til Klinisk Biokemisk Afdeling og inden kl. 14.00 på hverdage, og ellers kun i specielle tilfælde, efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°)
Ikke relevant.

Indlevering på KBA
Prøvetagningsglasset (glastype 3 med EDTA). Indlevering inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde, efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ca. 3 mL pleuravæske.
Opbevares ved stuetemperatur, holdbart i 2 timer.

Analyseringshyppighed
Analyseres i dagtid på hverdage.

Svartid
Rutine: inden for 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.
I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt at afgive svar før næste hverdag, i så fald kontaktes rekvirenten herom.

Referenceinterval
Vejledende: Plv-Leukocytter < 1000 x 106/L, overvejende mononucleære leukocytter.
Kilde: McPherson RA, Pincus MR, ed. Henry's Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21st ed. Philadelphia: Saunders, 2007:442-3.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejkilder
Blodtilblanding ved prøvetagning. Andre celletyper kan være medtalt som leukocytter.

Indikation
Pleuraansamling af ukendt genese.

Klinik
Er leucocyttallet >/= 1000 x106/L afgives svar på mononukleære og polynukleære leukocytter.

Ved transudater er leukocyttal ofte < 1000 x 106/L, ved eksudater er leukocyttal ofte > 1000 x106/L.
Overvægt af polynukleære tyder på infektion eller infarkt.
Overvægt af mononukleære tyder på tuberculose, malignitet eller autoimmun sygdom.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Analysen udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Siemens Advia 2120i); visse prøver vurderes i mikroskop. 

IUPAC-nr. og navn
NPU08637 Plv(spec.)-Leukocytter; antalk. (enhed: x 106/L)
NPU26868 Plv-Leukocyttype; antalk.(liste)
NPU18215 Plv(spec.)-Leukocytter(mononukl.); antalk. (enhed: x 106/L)
NPU10216 Plv(spec.)-Leukocytter(polynukl.); antalk. (enhed: x 106/L)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 09-07-2019 00:00:00