5.8.25 B(kB)-Hæmoglobin

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
B(kB)-Hæmoglobin

Analysekode (intern KBA)
kB-Hb

Referenceinterval, Telefonsvar, Indikation og Klinik
Se B-Hæmoglobin

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk afdeling i Holstebro.
Analyseprincip: Fotometri.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5,0 mmol/L: 4,4% svarende til 0,2 mmol/L
Ved 8,0 mmol/L: 3,8% svarende til 0,3 mmol/L
Ved 11,9 mmol/L: 4,4% svarende til 0,5 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
ASS00112 B(kB)-Hæmoglobin

For øvrige emner henvises til Pt(kB)-Syrebasestatus gruppeRevideret: 01-05-2019 00:00:00