5.9.1 P-IgE - Specifikke analyser

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ

Analysekode
(intern KBA)
P-Alternaria tenuis (m6)-IgE IgE-M6
P-Amoxicillin (c6)-IgE IgE-C6
P-Ampicillin (c50)-IgE IgE-C5
P-Aspergillus fumigatus (m3)-IgE  IgE-M3
P-Bigift (i1)-IgE IgE-I1
P-Birk (t3)-IgE  IgE-T3
P-Cladosporium herbarum(m2)-IgE  IgE-M2
P-Derm. farinae (d2)-IgE IgE-D2
P-Derm. pteronyssinus (d1)-IgE IgE-D1
P-Draphavre (g204)-IgE IgE-G204
P-Eng-rottehale (g6)-IgE  IgE-G6
P-Eng-svingel (g4)-IgE IgE-G4
P-Grå bynke (w6)-IgE  IgE-W6
P-Hesteskæl (e3)-IgE  IgE-E3
P-Hundeskæl (e5)-IgE  IgE-E5
P-Hvepsegift (i3)-IgE IgE-I3
P-Katteepitel (e1)-IgE IgE-E1
P-Penicillin G (c1)-IgE  IgE-C1
P-Penicillin V (c2)-IgE  IgE-C2
P-Penicillium chrysogenum (m1)-IgE  IgE-M1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Rekvireres som "P-Diverse specifikke IgE analyser" og under supplerende oplysninger angives med analysenavn og/eller allergen-kode, hvilke(n) allergener, der ønskes analyseret. Der kan undersøges for flere allergener på det samme glas (0,2 mL serum pr. allergen). Efterbestillinger kan udføres på samme prøve indenfor 7 døgn ved henvendelse til laboratoriet på telefon 7843 5627.

Listen ovenfor indeholder de specfikke IgE analyser, der udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling, HEV. Ved rekvirering af specifikke IgE analyser, der ikke er på listen, sendes prøven til analysering på Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenheden Midt.

Ved mistanke om allergi pga. fødemiddel-allergener anbefales: P-Fødevare-antistof(fx5)-IgE
Ved mistanke om allergi pga. luftbårne allergener (inhalationsallergener) anbefales: P-Inhalationsantigenpanel-IgE
Ved mistanke om allergi pga. skimmelsvamp anbefales: 
P-Skimmelsvamp (m1;2;3;6)-IgE

Penicillin:
Prøven til bestemmelse af allergenspecifikt IgE for Penicillin G (c1), Penicillin V (c2), Amoxicillin (c6) eller Ampicillin (c50) tages tidligst 4 uger efter reaktion. 

Bigift og hvepsegift:
Prøven til bestemmelse af allergenspecifikt IgE for bigift (i1) eller Hvepsegift (i3) tages tidligst 2 uger efter stik.

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden. 

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage. 
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage. 

Referenceinterval

0 - 200 år  < 0,35 kU/l

Kilde: Phadia: 52-5237-06/07 rev. 2008; Lancet 1967:2:1105-07
Intraindividuel variation: 5% (skøn)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Udredning af allergi eller ved uoverensstemmelse mellem klinik, anamnese og priktest, samt hvis priktest ikke kan udføres pga medicinindtagelse, hudproblemer eller lignende før beslutning om desensibilisering.

Penicillin:
Ved klinisk mistanke om penicillin allergi, dvs. en reaktion over for Penicillin G, Penicillin V, Amoxicillin og/eller Ampicillin der medfører nældefeber, angioødem og anafylaktisk reaktion. Småprikket maculopapuløst udslæt kræver ingen allergiudredning.

Bigift og hvepsegift:
Ved klinisk mistanke om allergi overfor bigift eller hvepsegift.

Klinik
Forhøjet koncentration ses hos patienter med type I allergi/atopi, også uden for symptomperioder. Koncentrationen afhænger dels af den enkeltes grad af sensiblisering over for allergenet, dels af det symptomgivende organs størrelse. Ved allergisk asthma er der således generelt højere værdier end ved isoleret rhinitis eller conjunctivitis. 

Penicillin:
Et positivt resultat støtter mistanke om penicillinallergi. Et negativt resultat udelukker ikke penicillinallergi. 
Værdier < 0,35 kU/l kan være falsk negative, såfremt prøven tages tidligere end 4 uger efter reaktion (hvor der endnu ikke er udviklet IgE-antistoffer) eller lang tid efter reaktion (hvor IgE-antistofferne er forsvundet igen). Der er dog indivduelle forskelle på, hvor længe antistofferne forbliver i kroppen. 
Anbefalet prøvetagningstidpunkt er 4 uger - 1 år efter reaktion. 

Bigift og hvepsegift:
Værdier < 0,35 kU/l kan være falsk negative, såfremt prøven tages tidligere end 2 uger efter stik (hvor der endnu ikke er udviklet IgE-antistoffer) eller lang tid efter reaktion (hvor IgE-antistofferne er forsvundet igen). Der er dog indivduelle forskelle på, hvor længe antistofferne forbliver i kroppen. Anbefalet prøvetagningstidspunkt er 2 - 8 uger efter stik.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 7 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Analysen udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FEIA, FluoroEnzymeImmunoAssay, ImmunoCAP 250

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 0,29 kU/l: 21% svarende til 0,06 kU/l

Ved 2,16 kU/l
: 21% svarende til 0,45 kU/l

IUPAC-nr. og navn
NPU13013 P—Alternaria alternata-antistof(IgE); arb.stofk.(m6; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53980 P—Amoxicilloyl-antistof(IgE); arb.stofk.(c6; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53982 P—Ampicilloyl-antistof(IgE); arb.stofk.(c5; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13030 P—Aspergillus fumigatus-antistof(IgE); arb.stofk.(m3; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13040 P—Bigift-antistof(IgE); arb.stofk.(i1; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13041 P—Birk-antistof(IgE); arb.stofk.(t3; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13075 P—Cladosporium herbarum-antistof(IgE); arb.stofk.(m2; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13078 P—Dermatophagoides farinae-antistof(IgE); arb.stofk.(d2; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13080 P—Dermatophagoides pteronyssinus-antistof(IgE); arb.stofk.(d1; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27980 P—Draphavre-antistof(IgE); arb.stofk.(g204; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13098 P—Eng-rottehale-antistof(IgE); arb.stofk.(g6; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13100 P—Eng-svingel-antistof(IgE); arb.stofk.(g4; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13135 P—Grå bynke-antistof(IgE); arb.stofk.(w6; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13157 P—Hesteskæl-antistof(IgE); arb.stofk.(e3; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13167 P—Hundeskæl-antistof(IgE); arb.stofk.(e5; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13183 P—Hvepsegift-antistof(IgE); arb.stofk.(i3; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13227 P—Katteskæl-antistof(IgE); arb.stofk.(e1; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13321 P—Penicilloyl G-antistof(IgE); arb.stofk.(c1; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13322 P—Penicilloyl V-antistof(IgE); arb.stofk.(c2; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13323 P—Penicillium chrysogenum-antistof(IgE); arb.stofk.(m1; proc.) = ? (p.d.e.)

Analyserelaterede ændringer
15-04-2019: Nye NPU koder indført regionalt og enheden tilrettetRevideret: 17-04-2019 00:00:00