5.11.21 P-Kolesterol

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kolesterol

Analysekode (intern KBA)
Chol

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d. Køleskab (2-8°C): 7 d. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn 

Referenceinterval 

 

Behandlingsmål

0 - 200 år

< 5,0 mmol/L

Kilde: Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark. Tillæg til Cardiologisk Forum August 2004 (www.cardio.dk).
Intraindividuel variation: 5,4%.

Vejledende referenceinterval, gravide

GA, uge 3-42

P-Kolesterol er ofte højere under graviditet med værdier op til ca. 9,5 mmol/L.
Statinbehandling seponeres normalt hos gravide

GA: Gestationsalder.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248.

Fejlkilder
-

Indikation
Risikovurdering og terapikontrol ved hjerte-kar sygdomme.
Udredning af primær og sekundær hyperlipæmi.

Klinik
Hyperkolesterolæmi
Primære hyperlipoproteinæmier (familiær hypercholesterolæmi, familiær kombineret hyperliæmi, familiær dyslipoproteinæmi og familiær hyperchylomikronæmi)
Sekundære hyperlipoproteinæmier med hyperkolesterolæmi kan ses ved følgende tilstande: Diabetes mellitus, obstruktive leverlidelser, nefrotisk syndrom, hypothyreoidisme, dysproteinæmier, Cushing’s syndrom, akut intermitterende porfyri, Anorexia nervosa, fedme, primær biliær cirrhose.
Hypokolesterolæmi
1 - 2 døgn efter et myokardieinfarkt kan værdien falde 20-50%, habituel værdi nås igen efter 2-3 måneder.
Lave koncentrationer ses også ved alvorlig leverbeskadigelse, hypertyreoidisme og kongenit lipoproteinmangel.
Forhøjet værdi øger risikoen for iskæmisk hjertesygdom, LDL-Cholsterol aggraverer mens HDL-Cholesterol mindsker risikoen, hvorfor disse bør ordineres som led i risikovurderingen.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 2,93 mmol/L: 6,4% svarende til 0,19 mmol/L.
   Ved 6,55 mmol/L: 6,4% svarende til 0,42 mmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU01566 P-Cholesterol + ester; stofk.

Analyserelaterede ændringer
17.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 14-06-2021 00:00:00