5.4.10 Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe

Synonymer:
DAT
Coombs direkte test
Antihumanglobulin
Coombs
 


Analysenavn i Labka og EPJ: 
 Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe 


Analysekode (intern KBA): DAT


Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med navn og cpr nr. 

Prøvetagningsglas:

Veneprøve: Type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 6 ml eller Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml.
Navlesnorsprøve: Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml udtaget fra navlesnor.
Prøve fra nyfødt: Kan udtages som veneblod, eller ½ ml EDTA stabiliseret kapillærblod udtaget i mikrotainer.  

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres. 
 

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
Prøven må sendes med rørpost. 
 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 


Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. 
5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved
20-25 ºC
Opbevaring i Blodbank og Immunologi:
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:
Vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer
Livsvigtig: 1 time
Tiden beregnes fra prøven modtages i afsnittet.

Svaret kan ses i EPJ og Interinfo. Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info 

 

Indikation:
Udredning af autoimmunhæmolytisk anæmi og hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose)
Desuden indgår analysen som led i en udredning af en transfusionskomplikation. 

Klinik:
Positiv Direkte antiglobulin test (DAT) bekræfter at patientens erytrocytter er sensibiliserede med IgG og/eller komplement. Positiv DAT ses bl.a. ved autoimmunhæmolytisk anæmi og HDFN, hvor IgG antistof fra mater har passeret placenta. Positiv DAT kan også ses ved behandling med forskellige medicamina.

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

Analysemetode:  

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

IUPAC-nr og navn:
NPU20024 Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe  

Bemærkninger:

På børn < 1 mdr. suppleres analysen med en  Erc(B)-Blodtype(AB0;Rh D)

Ved en positiv DAT suppleres med undersøgelse for irregulære erytrocytantistoffer, hvis patienten ikke er kendt med auto-antistof.

Ved fortsat mistanke om autoimmunhæmolytisk anæmi, hvor der er negativ DAT og autoantistoffer ikke kan påvises, kan der rekvireres en udvidet DAT, som kan påvise sensibilisering af erytrocytterne med IgM og IgA. For yderligere oplysninger kan Blodbank og Immunologi, AUH kontaktes.

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: nej

 Revideret: 27-04-2021 00:00:00