5.22.3 P-Vitamin B12

 

Synonymer
Cobalamin

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Vitamin B12

Analysekode (intern KBA)
B12

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som rutine analyse. Prøven beskyttes mod kraftigt lys. Indgår også som en del af gruppen Pt-Anæmiudredning.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma (hæmolyseret plasma kan ikke anvendes).
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 2 mdr.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet. 

Svartid 
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

0 - <12 mdr.

180 - 1400 pmol/L

1 - <12 år

260 - 1200 pmol/L

12 - <18 år

200 - 800 pmol/L

0 - 200 år

200 - 600 pmol/L

De oplyste værdier er kliniske beslutningsgrænser og ikke et egentligt referenceinterval.
Kilde, børn: Baseret på Bailey et al.; Clin Chem. 2013 Sep;59(9):1393-405. (CALIPER) og https://caliper.research.sickkids.ca/#/search (CALIPER-DATABASEN, tilgået 02.04.2020).
Kilde, voksne: Fastsat på KBA, Århus Sygehus på basis af egne data.
Intraindividuel variation: 10% (skøn)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Hæmolyse kan påvirke resultaterne.
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer og rheumafaktor) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.

Indikation
Mistanke om vitamin B12 mangel.
Ved klinisk mistanke om vitamin B12 mangel rekvireres "Pt-B12 mangel, (diagnostik)", som udløser måling af P-Vitamin B12. Hvis værdien er < 125 pmol/L eller > 250 pmol/L udføres ikke yderligere analyser. Er værdien mellem 125 - 250 pmol/L måles P-Methylmalonat. 

Klinik
Forhøjede værdier ses ved behandling med parenteral vitamin B12, ved nogle maligne tilstande (f.eks. kronisk myeloid leukæmi)
Nedsatte værdier ses ved B12 mangel, hvilket kan skyldes lavt indtag af vitamin B12, atrofisk gastritis, perniciøs anæmi, cancer ventriculi, ventrikel/tyndtarmsresektion eller terminal ileitis. 

P-Vitamin B12 < 125 pmol/L understøtter mistanke om vitamin B12 mangel. Ved P-Vitamin B12 > 250 pmol/L er vitamin B12 mangel ikke sandsynlig. Ved P-Vitamin B12 mellem 125-250 pmol/L bør der suppleres med P-Methylmalonat. Er diagnosen fortsat usikker, bør patienten følges, og den biokemiske udredning gentages efter ca. 1 år.

For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 68 pmol/L: 23% svarende til 15,5 pmol/L
Ved 150 pmol/L: 23% svarende til 34 pmol/L
Ved 500 pmol/L: 23% svarende til 113 pmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU01700 P—Cobalamin; stofk.

Analyserelaterede ændringer
13-12-2011: Ny metode (Abbott Architect).
08-04-2021: Referenceinterval for børn indført.Revideret: 06-04-2021 00:00:00