5.16.1 P-Progesteron

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Progesteron

Analysekode (intern KBA)
Prog

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest  1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 4 d, Frys (-20
°C): 1 år.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: oftest < 4 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval
Mænd

18 - 200 år

< 0,7 nmol/L

Kvinder

Follikel fase

< 3,7 nmol/L
Ovulatorisk fase

< 57 nmol/L
Luteal fase

3,4 - 84 nmol/L
Gravide, 1. trimester

30 - 143 nmol/L
Gravide, 2. trimester

72 - 299 nmol/L
Gravide, 3. trimester

181 - 795 nmol/L
50 - 200 år

<0,7 nmol/L
Kilde: Roche Diagnostics 2,5 - 97,5 percentiler oplyst 17-05-2016. 
Intraindividuel variation: 20%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Infertilitet, menstruationsforstyrrelser, undersøgelse af corpus luteum/placentafunktionen hos gravide.

Klinik
Alder: Hos nyfødte kan findes høje værdier, men iøvrigt findes lave værdier i barnealderen.
Menstruationscyklus: I den normale cyklus er der i proliferationsfasen en ringe basal sekretion fra binyrerne. Efter en ovulation med udvikling af et corpus luteum ses stigning til en maksimal værdi midt i lutealfase og derefter et jævnt fald gennem resten af lutealfasen.
P-piller: Brug af ovulationshæmmende præparater giver lave værdier gennem hele cyklus.
Graviditet: Ved indtrådt graviditet fortsætter stigningen i lutealfasen, således at der er jævn stigning i koncentrationen under graviditeten.
Forsvindingshastighed efter fødslen: t½ ca. 5 timer, men varierer og kan være op til 1 d.
Laktation: Lav koncentration.
Forhøjede værdier ses ved hyperstimulation og visse tumorer (f.eks. mola hyatidosa og choriocarcinom).
Nedsatte værdier: I en cyklus uden ovulation mangler stigningen i sidste halvdel af cyklus. Meget lave værdier under graviditeten kan være tegn på truende eller indtruffet abort.
For yderlige information se:
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,4 nmol/L: 40% svarende til 0,16 nmol/L
Ved 2,0 nmol/L: 20% svarende til 0,4 nmol/L
Ved 30 nmol/L: 20% svarende til 5,9 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU03242 P—Progesteron; stofk.

Analyserelaterede ændringer
01-07-2012: Ny metode - Abbott Architect. 
 
01-10-2016: Nyt referenceinterval.  Revideret: 02-07-2019 00:00:00