5.13.2 Hb(B)-Methæmoglobin

Analysebladet er fælles for arterieblod, veneblod og kapillærblod. 

Synonym
Hemiglobin, MetHb

Analysenavn i LABKA og EPJ
Hb(aB)-Methæmoglobin
Hb(vB)-Methæmoglobin
Hb(kB)-Methæmoglobin

Analysekode (intern KBA)
aB-HI
vB-HI
kB-HI

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

1. Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerede afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

2. Veneblod: Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl. Glasset holdes tilproppet.

3. Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Prøvetagningsglas/sprøjte/rør

1. Arterieblod:  Elektrolytstabiliseret hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).

2. Veneblod: 
Type 4, Heparinglas med grøn prop. Glastype 4 

Type 3, EDTAglas med lilla prop. Glastype 3 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage .

3. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: 
1. Arterieblod: Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.
2. Veneblod: Prøvetagningsglasset.
3. Kapillærblod: Indleveres ikke af rekvirenten.

Forsendelse med postvæsenet
Forsendelsesglas: 
1. Arterieblod: Tåler ikke postforsendelse.
2. Veneblod: Tåler ikke postforsendelse.
3. Kapillærblod: Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Veneblod: Ca. 1 mL Heparin- eller EDTA-blod.
3. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Veneblod:
Heparinglas:
Stuetemperatur: 30 minutter.

I køleskab (2-8 °C) eller isvand: 30 minutter.
EDTA glas:
Stuetemperatur: 2 timer.
I køleskab (2-8 °C) eller isvand: 4 timer.

3. Kapillærblod: 

Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-200 år <0,02

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olsen, Amtsrådsforeningen,1988

Fejlkilder
Ukorrekt prøveopbevaring.
Ændringer i pH-værdien ændrer Hemiglobin-spektret. Ændringer i pH fra 7,4 ned til 7,1 eller op til 7,9 ændrer dog ikke hemiglobin-værdien.

Indikation
Mistanke om forgiftning med visse lægemidler og kemikalier. Cyanose uden påviselig hjerte- eller lungesygdom.

Klinik
Methæmoglobinæmi (øget indhold af methæmoglobin) kan være dels sekundær til forgiftninger med oxiderende stoffer anvendt i industrien eller i lægemidler (f.eks. nitriter, nitrater, klorater, sulfa- og sulfonforbindelser, fenacetin, acetanilid og dapson) og dels primær, genetisk betinget idet der forekommer 2 sjældne arvelige former der skyldes mangel på methæmoglobinreduktase eller en hæmoglobinvariant (HbM).
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod og veneblod: 
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Fotometri.

IUPAC-nr. og navn
ASS00107 Hb(aB)-Methæmoglobin; stoffr.
ASS00916 Hb(kB)-Methæmoglobin; stoffr.
ASS00997 Hb(vB)-Methæmoglobin; stoffr.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00