2.2.4 Mobil prøvetagning (kriterier for henvisning)

Kriterier:

Mobil prøvetagnings-ordning er en særlig service for immobile patienter, som selv ved brug af eksisterende transportordninger som f. eks. Falck og Taxa, har vanskeligt ved at komme til prøvetagning i ambulatoriet eller hos egen læge, f.eks. handicappede, kritisk syge, demente, svært konfuse, svært smertepåvirkede patienter eller onkologiske patienter med nedsat immunforsvar.

Se Mobil prøvetagning i Region Midtjylland, regional retningslinje.

Hvis patienten skal have taget Ca-ion, Fosfat, Zink, Homocystin og evt. andre specielle analyser henvises til KBA’s prøvetagningsambulatorier i Herning, Holstebro el. Lemvig.
Ovenstående analyser kan ikke tages via mobil-ordningen, da prøvematerialet har begrænset holdbarhed.

Tidsfrist for rekvirering:

Herning/Holstebro:

  • Senest mandage kl. 24 (prøvetagning onsdage, torsdage, fredage i samme uge samt mandage og tirsdage i efterfølgende uge)

Lemvig:

  • Senest mandage kl. 12 (for prøvetagning tirsdage, onsdage og torsdage)


Rekvisitionen skal indeholde:

  • Dato for ønsket prøvetagning 
  • Patientens opholds-adresse og tlf.nr. hvis forskelling fra folkeregister adresse
  • Vigtige informationer til prøvetager (f.eks. patienten er døv, patienten lider af social angst)
  • Tlf.nr. på kontaktperson, hvis der er påkrævet tilstedeværelse af ekstra person (f.eks. hvis patienten ikke selv kan åbne døren, psykiatriske patienter og svært demente)

 

Hvordan bestilles i EPJ eller Webreq:

 

Planlægning af ruter og udkørsel:

Kl. Biokemisk afdeling tilstræber, at prøvetagning foretages inden for 1 uge i forhold til ønsket prøvetagningsdato.
De daglige ruter planlægges, således at køretid og lokationer koordineres.
Kl. Biokemisk afdeling afgør, om der er behov for at advisere borgeren før ønsket besøg.

Borgeren adviseres pr. tlf. senest dagen før prøvetagning:

  • Ved medicinfaste
  • Urinprøveopsamling
  • Information, der indikerer behov for kontakt
  • Ved påkrævet tilstedeværelse af ekstra personRevideret: 22-02-2021 00:00:00