5.5.15 Erc(B)-Erytrocytter(hypokrome)

Synonymer
% Hypochrome

Analysenavn i Labka og EPJ
Erc(B)-Erytrocytter(hypokrome)

Analysekode (internt KBA)
Hypo

Instruktion for rekvirent
Analysen er en specialanalyse, der kun kan udgives, såfremt apparaturet ikke melder flag på prøven.
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres inden for 6 timer samme dag, prøven er taget.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 6 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Der udgives dog kun svar, såfremt apparaturet ikke melder flag på prøven.

Svartid
Rutine: oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Der er ikke etableret et referenceinterval for Region Midtjylland.
Vejledende referenceinterval for voksne, 18-60 år: 0,001 - 0,011 (fraktion)
Kilde: Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, 2006 (ikke-publiserede data).
Intraindividuel variation: ukendt

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse. Koagler.

Indikation
Specialanalyse til monitorering af anæmiske tilstande.

Klinik
Analysen er endnu relativt ubeskrevet.
Analysen Erc(B)-Erytrocytter(hypokrome) angiver fraktionen af de erytrocytter, der har en hæmoglobinkoncentration under en defineret værdi (17,4 mmol/L). Denne fraktion er for raske personer meget lav.
En forhøjet fraktion ses bl.a. ved jernmangelanæmi, kroniske betændelsessygdomme, thalassæmi og sideroblastiske anæmier.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres i vagten ved normal drift; udgives dog kun, hvis apparaturet ikke melder flag på prøven.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Beregning; angiver andelen af erytrocytter med MCHC < 17,4 mmol/L (Siemens Advia 2120i).

IUPAC-nr. og navn:
NPU14111 Ercs(B)-Erythrocytter(hypochrome); antalfr.

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 03-01-2019 00:00:00