5.12.3 P(vB)-Laktat (McArdles test = laktatbestemmelse under iskæmisk muskelarbejde)

Synonymer
-

Analysenavn i LABKA og EPJ 
P(vB)-Laktat

Analysekode (intern KBA)
vP-Lac

Instruktion for rekvirent
Bemærk: Kun efter forudgående aftale med laboratoriet.
Patienten skal være fastende og i komplet hvile mindst 15 min. før testen påbegyndes. Analysen udføres kun for Neurologisk afd., Regionshospitalet, Holstebro.
Ved bestilling tilføjes kommentar, der specificerer de ønskede prøvetagningstidspunkter.
På det aftalte tidspunkt går bioanalytikeren på Neurologisk afd. og i samarbejde med en læge udføres McArdles test, der er beskrevet i lægernes metodebog på Neurologisk afd. Patienten får lagt en venflon, og efterfølgende tages uden stase prøver til lactatbestemmelse til de ønskede tidspunkter.

Prøvetagningsglas
Type 4, glas med grøn prop. Glastype 4
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage .

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Kan ikke indleveres af rekvirent.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hepariniseret veneblod, blodprøven anbringes straks i isvand.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 15 minutter.
Isvand: ½ time.

Analyseringshyppighed
Udføres kun efter forudgående aftale med KBA.

Svartid

<30 minutter ift det aftalte tidspunkt.

Referenceinterval
Se klinik.

Fejlkilder
-

Indikation
Medvirke til diagnostisering af McArdles sygdom (mitokondriedefekt i muskelcellerne).

Klinik
Med normalt muskelstofskifte ses en 3-5 x øget lactatkonc. inden 5 min. efter afslutning af det iskæmiske muskelarbejde. Lactatniveauet vender tilbage til normalområdet i løbet af ca. 30 min. Hos patienter med McArdles sygdom stiger lactatkoncentrationen ikke.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk.

IUPAC-nr og navn
NPU03944 P(vB)-Lactat; stofk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 07-01-2019 00:00:00