9.26 VIGTIGT - risiko for fejlbehæftede svar

Kære praksisrekvirenter.

Vi har desværre konstateret en fejl på det ene af vores to kemiudstyr i Herning, som betyder, at der i de seneste 2-3 uger kan være afgivet fejlbehæftede svar på analyserne i nedenstående liste.

Såfremt der er analysevar, der ikke stemmer overens med klinikken eller øvrige laboratoriesvar anbefaler vi, at der tages en ny prøve.

Analyseliste:
ALAT
Albumin (plasma og urin)
Amylase
Basisk Fosfatase
Bilirubin
Calcium, total
CO2 total
CRP
Digoxin
Ethanol
Fosfat (plasma)
Galdesalte
Glukose
Haptoglobin
Jern
Kalium (plasma)
Karbamid (plasma og urin)
Kolesterol
Kolesterol HDL
Kreatinin (plasma og urin)
Kreatinkinase
Laktatdehydrogenase
Lithium
Magnesium (plasma)
Natrium (plasma)
Paracetamol
Phenobarbital
Salicylat
Transferrin
Triglycerid
Urat

Vær også opmærksom på beregnede svar, hvor ovenstående analyser indgår, f.eks. eGFR, Urin-albumin/kreatinin-ratio m.fl.

Vi beklager de gener det har medført.

Med venlig hilsen

Klinisk Biokemisk Afdeling
Hospitalsenheden Vest

 

 

 Revideret: 03/19/2021 12:00:00 AM