6.2.15 DNA(P)-Erytrocyt-Ag

Synonymer:

Genomisk blodtypebestemmelse

IUPAC nr:

AAB00039

Analysekode (intern KBA):
Type-geno

Analysested:

Blodbank og Immunologi

Århus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Skejby
8200 Århus N

Se i analysefortegnelsen under "E" (genomisk blodtypebestemmelse) 

Bemærkninger:

9 ml EDTA-blod i glas mærket med navn og CPR nr.
Kan sendes med postvæsenet.   Revideret: 04-05-2018 00:00:00