5.21.2 U-Urinmikroskopi gruppe

Synonymer
Mik, Mikroskopi

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Urinmikroskopi gruppe

Analysekode (internt KBA)
U-Mik
(for enkeltanalyser: U-Cylh, U-Cylk)

Instruktion for rekvirent
Teststrimmelundersøgelse ("stix") vil ofte være bedre end undersøgelse af urin i mikroskop for blodets røde og hvide blodlegemer. Der afgives derfor kun svar på fund af cylindre i urinen (ingen svar på fund af epithelceller, erythrocytter eller leukocytter).
Urinen bør være opsamlet som “midtstråle urin”, og helst morgenurin.
Kan rekvireres som rutine. Prøven afleveres på KBA senest 1 time efter prøveopsamling. Husk at anføre prøvetagningstidspunkt på rekvisitionsblanketten.

Prøvetagningsglas
Rene spidsglas. Glastype 41 eller 45.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke relevant, da prøvematerialets holdbarhed er for kort.

Indlevering af prøver på KBA
Skal indleveres inden 1 time.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
10 mL urin.
Holdbarhed efter prøvetagning: 1 time, analyseres inden 2 timer.

Analyseringshyppighed
Analyseres i dagtid på hverdage.

Svartid
Rutine: Inden for 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven. 

Referenceinterval

Cylindre (hyaline)
 
< 2 arb.enh.
 
Cylindre (kornede)
 
0 arb.enh.
 

Kilde: Vejledende i Olesen H, Kjeldsen K, Ibsen I, eds. Klinisk-Kemisk Kompendium. København: FADLs Forlag, 1979: 348 (her defineres arb.enh. som antal partikler pr. synsfelt ved forstørrelse x 400)

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Opbevaring ud over 2 timer kan medføre falsk negativt resultat.

Indikation
Mistanke om nyresygdomme, specielt glomerulonefritis.

Klinik
Øget forekomst af de formede bestanddele kan ses ved:

Hyaline cylindre:
 
Øget muskelarbejde, feber, kronisk nyresygdom, proteinuri
 
Kornede cylindre:
 
Indikation på kronisk nyresygdom, oftest kronisk pyelonefritis
 


Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøven skal analyseres inden for 2 timer. Prøvematerialet gemmes til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Analyse udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig.
Analyseprincip: Fasekontrastmikroskopi af sediment efter centrifugering.

IUPAC-nr. og navn
NPU04222 U-Partikeltype; egenskabsart(liste).
NPU18634 U-Cylinder, hyalin type; arb.antal.
NPU18633 U-Cylinder, granulær type; arb.antal.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 11-05-2018 00:00:00