5.8.2 P-Homocystein

Synonymer
HCY

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Homocystein

Analysekode (intern KBA)
Hcy

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. OBS: Prøven skal centrifugeres og afpipetteres inden 2 timer efter prøvetagning.

Prøvetagningsglas
Type 8, Na-Fluorid 20 mg / Na-Heparin glas med grå prop.
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Centrifugeres og afpipetteres. OBS: Prøven skal centrifugeres og afpipetteres inden 2 timer efter prøvetagning.
Glas til afhentning: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
OBS: Prøven skal centrifugeres og afpipetteres inden 2 timer efter prøvetagning.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteres plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
OBS: Centrifugeres og afpipetteres senest 2 timer efter prøvetagning.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 4 d, Køleskab (2-8° C): 14 d, Frys (-20
°C): 1 år

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn. 

Referenceinterval

0 - 30 år

< 10,0 µmol/L

30 - 200 år

< 12,0 µmol/L

Kilde: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby, Clin Chem 42:4, 603-636, 1996.
Intraindividuel variation: 9%.

Fejlkilder
Prøver, der står mere end 2 timer før plasma skilles fra blodlegemer, vil give for høje værdier.

Indikation
Udredning af differentialdiagnose ved mistanke om cobalamin- og folatmangel, behandlingskontrol ved cobalamin- og folatsubstitusion, udredning ved tidlig hjerte-/karsygdom (før 55 år) og diagnostik af medfødt homocysteinuri (sjælden).

Klinik
Forhøjede værdier ses ved cobalamin- og folatmangel.
Interessen for bestemmelse af homocystein skyldes påvisning af en sammenhæng mellem høj plasmakoncentration og hyppigheden af cardiovaskulære sygdomme. Den positive association er demonstreret indenfor sygdomsområderne: AMI, cerebral insult, perifer venøs thrombose og thromboemboli. Senest er vist klar og direkte sammenhæng mellem plasma-homocystein-niveauet og mortaliteten hos patienter med angiografisk påvist coronar karsygdom. Lave værdier ses ved Downs Syndrom.

For yderligere information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 10 µmol/L: 13% svarende til 1,3 µmol/L
Ved 30 µmol/L: 13% svarende til 3,8 µmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU04073 P—Homocystein; stofk.

Analyserelaterede ændringer
11-10-2012: Ny metode, Abbott Architect.Revideret: 04-07-2019 00:00:00