5.12.22 DNA-MCM6-gen Lactasepersistens

Synonymer: Laktose intolerans

Analysekode (intern KBA): LCT


Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse.
Mærkes med navn, CPR og dato.
NB. Glasset må ikke åbnes før analyse pga. kontamineringsrisiko. 
Mhp at minimere risiko for kontaminering via prøvetager bør anvendelse af sommerfugl hhv åben blodprøvetagning undgås.


Prøvetagningsglas:
Veneblod: Type 3, EDTA glas med lilla prop  Glastype 3

NB. Glasset må ikke åbnes før analyse pga. kontamineringsrisiko.


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: Prøvetagningsglas (type 3).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".Indlevering af prøver på KBA:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.


Forsendelse med postvæsenet:

Tåler postforsendelse 2 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: 
Prøvetagningsglas (type 3).


Prøvemateriale og holdbarhed:
2 mL EDTA-fuldblod (minimum 500 µL).
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 
4 d, Køleskab (2-8°C): 2 uger, -20°C: Mindst 1 år.


Analyseringshyppighed:
Udføres ugentligt. 

Svartid:
Op til 2 uger. 

Referenceinterval:
Homozygot genotype -13910C/C: Der er genetisk disposition for laktoseintolerans. Genotypen medfører, at laktaseaktiviteten falder i barneårene, og at patienten i voksenalderen ikke kan nedbryde laktose. Symptomer kan variere. (MIM601806.0001:C/C).
Heterozygot genotype -13910C/T: Der er ikke belæg for genetisk disposition for laktoseintolerans (MIM601806.0001:C/T).
Homozygot genotype -13910T/T: Der er ikke belæg for genetisk disposition for laktoseintolerans (MIM601806.0001:T/T).


Indikation: 
Mistanke om primær erhvervet laktoseintolerans (adult-type hypolactasia). Analysen kan ikke detektere kongenit laktoseintolerans (congenital lactase deficiency) eller sekundær erhvervet laktoseintolerans.

 

Klinik:
Laktose nedbrydes af enzymet laktase til glukose og galaktose. 
Polymorfier i et regulatorisk område (MCM6) 13910 basepar fra laktasegenet er af betydning for genreguleringen og dermed aktiviteten af laktase. 
Genotyperne -13910 T/T og C/T er forbundet med livslang laktaseaktivitet og dermed laktose tolerans. Disse genotyper er de mest almindelige i Nordeuropa. 
Genotypen -13910 C/C er forbundet med faldende  laktaseaktivitet i barneårene med senere udvikling af laktoseintolerans. Denne genotype er den hyppigste på verdensplan, men forekommer kun hos ca. 5% af befolkningen i Danmark (Vestergaard et al., Ugeskrift for læger 2008; 170/42: 3312-4). 

Uanset genotypen er laktaseaktiviteten høj i de tidlige barneår. Tidspunktet for nedreguleringen af laktaseaktviteten varierer fra 1-20 års alderen og er bl.a. afhængig af etnicitet (Raspinera et al. Gut 2004;53 (11):1571–1576).  
For børn bør analysen derfor kun anvendes som en udelukkelsestest. Jvnf nedenstående tabel kan testen anvendes med forbehold før børn under 12 år.

-13910 C/C genotype ≤5 år 6-11 år ≥ 12 år
Sensitivitet 80,0 % 94,6 % 93,3 %
Specificitet 65,4 % 81,9 % 100,0 %
Positiv prædiktiv værdi 10,0 % 64,8 % 100,0 %
Negativ prædiktiv værdi 98,6 % 97,7 % 98,4 %

Modificeret fra Rasinpera H et al. Gut 2004 Nov;53(11):1571-1576.

Analysen kan ikke detektere kongenit eller sekundær laktoseintolerans. Ved genotype -13910T/T eller -13910C/T og fortsat mistanke om laktoseintolerans bør der suppleres med laktosebelastning (NB. Udføres ikke på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest). 

Nogle individer (hyppigst af afrikansk eller mellemøstlig oprindelse) har polymorfier i nærheden af -13910, som medfører bevaret laktaseaktivitet til trods for genotype -13910 C/C. Analysen tester ikke specifikt for disse polymofier. I tilfælde hvor analyseresultatet indikerer tilstedeværelse af sådanne polymorfier vil prøven blive sendt til supplerende analysering på andet laboratorium (Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital). 

Se iøvrigt www.auh.dk/om-auh/afdelinger/blodprover-og-biokemi/analysefortegnelse/nbg/ under M (DNA-MCM6-gen [Lactasepersistens]). 

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme polymorfier, som analysen ikke detekterer specifikt eller indikativt. For identifikation af sådanne kræves udvidet genetisk analyse.

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 2 mdr, hvorefter det kasseres.


Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning. 
Analyseprincip: PCR baseret polymorfidetektion (alleldiskrimination anvendende Taqman fluorescerende prober)
.


IUPAC-nr. og navn: NPU36715 DNA(spec.)-MCM6; sekv. var.
 

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 06-11-2019 00:00:00