5.11.6 P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]

Synonymer
INR

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]

Analysekode (intern KBA)
KFinr

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minumum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring). 
Tages som 1.- 4. glas med mindst mulig stase. Ved brug af sommerfugl skal 2.-4. glas anvendes for at opnå korrekt fyldning. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.
Afleveres på KBA senest 24 timer efter prøvetagning. Prøven må ikke opbevares på køl, pga. risiko for kuldeaktivering af faktor VII i visse prøver .

Ved paracetamolforgiftning tages prøver hver 6. time de første 36 timer - derefter indtil 2 målinger er faldende med 6 timers interval.
Prøvetagning bør udsættes til mindst 6 timer efter indgivelse af store doser ufraktioneret heparin i.v.
Efter ændret dosis vil ny ligevægt indtræde efter en uge.

Prøvetagningsglas
Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop. Glastype 6
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage  

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 6).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.


Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 50 (7 mL plastglas (polypropylen) med skruelåg).

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 1 d (afpipetteret plasma 1 d). 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
0 d - <30 d: <1,4
30 d - <18 år: <1,3
18 år - 200 år: <1,2

Kilder:
Børn:
Andrew et al. 1992; Blood, Vol 80, No 8 (October 15). 1992: pp 1998-2005.
Reverdiau-Moalic et al. 1996; Blood, vol 88(3) (August), 1996: pp 900-906.
Monagle et al. 2006; Thromb Haemost 2006; 95: 362–72.
Mitsiakos et al. 2009; Thrombosis Research 124 (2009) 288–291.
Iijima et al. 2014; Iijima et al. BMC Pediatrics 2014, 14:179.

Voksne:
Monagle et al. Developmental haemostasis. Impact for clinical haemostasis laboratories. Thromb Haemost. 2006 Feb;95(2):362-72.

Intraindividuel variation: 4% (ved AK-behandling 10,1%).

Telefonsvar
Uopfordret telefonsvar: >5,0.

Terapeutisk interval:

Indikation INR      niveau
DVT/LE-uprovokeret 2,0-3,0
DVT/LE med temporær risikofaktor 2,0-3,0
DVT/LE med trombofili, permanente risikofaktorer og/eller livstruende LE 2,0-3,0
Recidiv af DVT eller LE 2,0-3,0
Atrieflimren og atrieflagren 2,0-3,0
Post-AMI (nedsat EF og intrakavitære tromber) 2,0-3,0
Mekanisk mitralklap 2,5-3,5
Mekanisk aortaklap 2,0-3,0

Kilde: Dansk Cardiologisk selskab, behandlingsvejledning, Antikoagulationsbehandling (opdateret 4. juni 2020).


Fejlkilder
Der henvises til lægemiddelkataloget 2005-2006, side 127-128 om talrige lægemidler og andre faktorer, der påvirker INR. Enkelte patienter får falsk nedsat værdi for INR på grund af kuldeaktivering af Faktor VII under forsendelse ved lav temperatur.

Indikation
Kontrol af antikoagulansbehandling, kontrol før operative indgreb eller biopsi, uklare blødningstilstande, mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), vurdering af leverfunktion.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved leverinsufficiens, K-vitamin mangel, overdosering med K-vitaminantagonister, mangel på koagulations faktorer II, VII og X og DIC. Langvarig parenteral ernæring.
Nedsatte værdier: Kan ses i sidste trimester af svangerskab samt ved brug af p-piller.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1-2 døgn, hvorefter det kasseres.


Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Clottest.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved INR 1,1: 6,9% svarende til 0,1 INR
Ved INR 2,6: 6,7% svarende til 0,2 INR

IUPAC-nr. og navn
NPU01685 P-Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid (aktuel/norm: INR; IRP 67/40).

 
Analyserelaterede ændringer
Der er indført nyt analyseudstyr (af samme type) pr august 2017 i Herning.
Der er indført nyt analyseudstyr pr. 11/11-2013.Revideret: 15-01-2021 00:00:00