5.3.14 P-Calcium-ion frit (pH = 7,4)

Analysebladet er fælles for arterieblod (aB), kapillærblod (kB) og serum (S).     

Analysenavn i LABKA og EPJ
P(aB)-Calcium-ion frit (pH=7,4)
P(kB)-Calcium-ion frit (pH=7,4)
Analysenavn for serum: P-Calcium-ion frit (pH=7,4)

Analysekode (intern KBA)
aB-Ca-ion
kB-Ca-ion
Ca-ion (serum)

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

1. Arterieblod:
Arteriepunktur foretages af rekvirerede afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares i isvand men ved stuetemperatur.

2. Kapillærblod: 
Fra hyperæmiseret hud tages 2 kapillærrør. Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøverne til KBA, hvor de skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet. 

3. Serum: 
Ved prøvetagning bør tab af CO2 undgås, dvs. prøvetagningsglas fyldes, så vacuum udnyttes fuldt ud. Ved brug af sommerfugl skal 2.-4. glas anvendes. Forudgående glas skal være Type 1 – Glas uden tilsætning, rød prop.
KBA's personale (og andre efter aftale) kan som alternativ anvende type 49, plastglas med thrombin, orange prop. 

Prøvetagningsglas/sprøjte/rør
1. Arterieblod: Elektrolytstabiliseret hepariniseret arteriesprøjte (pico 70, Radiometer) (kun RHE og RHL).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.
3. Serum: Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Kun KBA personale (eller efter aftale): Type 49, Thrombin glas med orange prop.

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
1+2: Ikke relevant for arterieblod og kapillærblod.
3. Serum: Kan afhentes såfremt der er centrifugeret og afpipetteret til specialglas.
Glas til afhentning: Type 44, glas uden tilsætning og med rødt skruelåg (gælder kun for afpipetteret serum). Glasset skal være helt fyldt.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas:
1. Arterieblod: Prøvetagningssprøjten. Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.
2. Kapillærblod: Indleveres ikke af rekvirenten.
3: Serum overført til forsendelsesglas. Indleveres senest 1 d efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
1+2. Arterieblod og kapillærblod: Tåler ikke postforsendelse.
3. Serum: Forsendelsesglas: Type 44, glas uden tilsætning og med rødt skruelåg (gælder kun for afpipetteret serum)

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod med elektrolytstabiliseret heparin.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.
3. Serum: 2 mL
Centrifugeres senest 3½ time efter prøvetagning. 
Efter centrifugering overføres 2 mL serum til glastype 44, der fyldes helt og holdes tilproppet, for at undgå tab af CO2.
Type 49: Glasset vendes og henstår 5-10 minutter inden centrifugering.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1: Arterieblod: Stuetemperatur: 30 minutter

2. Kapillærblod:
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

3. Serum:
Stuetemperatur: 1 d. (serum overført til glastype 44)
Isvand/køleskab (2-8 °C): 7 d. (serum overført til glastype 44)
Prøvemateriale i glastype 49: Ikke fastlagt. Svaret skal foreligge indenfor 1 time efter prøvetagningen. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

Nyfødte, børn  
Nyfødte, navlesnor 1,28-1,56 mmol/L
 0-4 d 1,07-1,36 mmol/L 
 4-6 d 1,12-1,47 mmol/L
 6-21 d 1,22-1,50 mmol/L
 21 d-2 mdr 1,33-1,47 mmol/L
 2-3 mdr 1,32-1,46 mmol/L
 3-5 mdr 1,30-1,45 mmol/L
 5-7 mdr 1,28-1,43 mmol/L
 7-10 mdr 1,28-1,40 mmol/L
 10-18 mdr 1,26-1,38 mmol/L
 Voksne  
 18 mdr-200 år 1,18-1,32 mmol/L
 Gravide ved termin 1,11-1,27 mmol/LKilder:
Børn:
Wandrup et al. (1988); Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 48:3, 255-260
Gallo et al. (2014); Clinical Biochemistry 47; 27-32
Voksne:
Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtrådsforeningen, 1988.
Intraindividuel variation: 1-2%.

Telefonsvar
Uopfordret telefonsvar: <0,75 mmol/L og >1,50 mmol/L.

Fejlkilder

Lipæmi kan give stort fald af Ca-ion (pH = 7,40) ved længere tids henstand.
Hæmolyse sænker Ca-ion (pH = 7,40) lidt, idet erythrocytter er næsten calciumfri.
Medikamentet Perchlorat (som ikke findes i Medicin.dk) kan medføre negativ bias på 0,27 mmol/L.

Indikation
Mistanke om et ændret forhold mellem frit og total calcium ved f.eks. forstyrrelser i syre/base balancen, uræmi, efter blodtransfusioner eller ved store protein abnormaliteter. Udredning eller monitorering af hyper- eller hypocalcæmi.

Klinik
Forhøjede værdier: Primær hyperparathyreoidisme, cancer med og uden knoglemetastaser, vitamin A og vitamin D forgiftning, sarcoidose, myelomatose, thyreotoksikose, Addison´s sygdom, familiær hypocalcurisk hypercalcæmi, akut acidose m.fl.

Nedsatter værdier: Nyreinsufficiens med hyperfosfatæmi, vitamin D mangel, hypoparathyreoidisme, hypomagnesiæmi, akut pancreasnekrose, multiple blodtransfusioner, akut alkalose m.fl.

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod: Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering. 
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.
Serum: 
Prøvematerialet opbevares i op til 1 uge, hvorefter det kasseres. 

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Potentiometri

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,53 mmol/L: 9,3% svarende til 0,05 mmol/L
Ved 0,88 mmol/L: 6,1% svarende til 0,05 mmol/L
Ved 1,14 mmol/L: 6,1% svarende til 0,07 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
ASS00104 P(aB)-Calcium-ion(frit); (pH=7,40)
ASS00111 P(kB)-Calcium-ion(frit); (pH=7,40)
NPU04144 P-Calcium-ion(frit); (pH=7,40)

Analyserelaterede ændringer
-
 Revideret: 28-10-2020 00:00:00