8.17 Bestilling af mobilprøvetagning i EPJ

Miniguide til bestilling af mobilprøvetagning i EPJ

 1. Prøvetager skal være Klinisk biokemisk afdeling.
 2. Prøvetagningsprioritet skal være "Mobiltjenesten".
 3. Dato rettes til ønsket prøvetagningsdato.
 4. Hvis prøvetagningsadressen er forskellig fra folkeregisteradresse udfyldes "Hvor er patienten på prøvetagningsstedet" 
  Dette gøres i følgende format: Vejnavn Husnr (inkl evt bogstav) Postnummer(uden by)
  Fx: Lægårdvej 12A 7500
 5. I Besked til bioanalytiker skrives anden nødvendig information. Fx kontakt telefonnr og info om patienten SKAL kontaktes med henblik på dato eller medicinfaste.
 6. Vælg analyser og bestil.
   

 Revideret: 10/26/2018 12:00:00 AM