1.1.1 LaboratoriehÄndbogens omfang

Indhold
Laboratoriehåndbogen henvender sig til alle indenfor sundhedssektoren med kontakt til Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Immunologisk Afsnit, i Hospitalsenheden Vest og indeholder:

 • Information om laboratoriernes og ambulatoriernes åbningstider, vagtordninger, rekvisitionssystemer mv.
 • Analyseblade for de klinisk biokemiske og klinisk immunologiske analyser, der udføres på laboratorierne i Hospitalsenheden Vest.
  Analysebladene indeholder praktiske vejledninger til rekvirenterne, såsom prøvetagning, transportordning, prøveindlevering, samt klinisk relevante informationer som f.eks. indikation, klinik, referenceintervaller
 • Sendeprøveanalyser med link til det pågældende laboratorium, hvor det er muligt. 
 • Midt-EPJ Rekvistions Svar Modul - Labka vejledning til kliniske afdelinger.
   
 • WebReq vejledning til lægepraksis.


Laboratorier
Laboratoriehåndbogen er gældende for Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Immunologisk afsnit, i Hospitalsenheden Vest, med laboratorier ved:

 • Regionshospitalet Herning (RHE)
 • Regionshospitalet Holstebro (RHL)
 • Regionshospitalet Lemvig (RLE)  

Informationer omkring blodprodukter og blodtransfusion: Se 4.3.1 Blodbankerne i Hospitalsenheden Vest.

 

Overordnet opbygning af Laboratoriehåndbogen
Kapitel 1. Forklaring til Laboratoriehåndbog og analyseblade
Kapitel 2. Prøvetagning
Kapitel 3. Forsendelse og svarafgivelse
Kapitel 4. Laboratorier
Kapitel 5. Analyseblade.
Kapitel 6. Sendeprøver
Kapitel 7. Midt-EPJ rekvisition Svar Modul - Labka
Kapitel 8. WebReq for lægepraksis
Kapitel 10. Rundskrivelser-analyserelaterede.
Kapitel 11. Rundskrivelser-generelle.
Kapitel 12. Rundskrivelser fra Klinisk Immunologi og Blodbank

NB. Analysebladene er inddelt alfabetisk efter analysens forbogstav, og herefter efter bladets dokumentnummer i den elektroniske udgave.
Det angivne nummer er kun et elektronisk løbenummer og har ingen betydning for arkiveringen af analysebladet.
  
Udsendelser

 • Håndbogen findes i elektronisk udgave.
  Den elektroniske udgave opdateres løbende, efterhånden som nye analyseblade bliver godkendt.
   

Søgefunktioner i den elektroniske udgave
Find ønskede dokumenter/analyser ved at bruge:

 • Søgevejledning og anvendelse af nøgleord/søgeord  eller
 • Fritekst-søgningRevideret: 28-08-2019 00:00:00