5.13.5 B-Monocytter

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Monocytter

Analysekode (internt KBA)
Mono (For B-Leukocyttyper(differentialtælling): Diff)

Instruktion for rekvirent
Udføres som del af B-Leukocyttyper(differentialtælling). Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven er opbevaret ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed 
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 6 timer 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval

Børn 
0 - 14 dage
 
0,10 - 3,00 x 109/L
 
14 dage - 2 mdr
 
0,20 - 5,00 x 109/L
 
2 mdr - 2 år
 
0,30 - 2,00 x 109/L
2 - 18 år
 
0,30 - 1,30 x 109/L
 
Voksne 
> 18 år
 
0,20 - 0,70 x 109/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 206-7 (tilrettet)
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side afventer

Intraindividuel variation: 17,8 %

Vejledende referenceinterval for gravide:

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-42

0,25-1,00 x 109/L

Partus

0,30-1,15 x 109/L

P+1dag

0,30-1,25 x 109/L

P+2dage

0,30-1,00 x 109/L

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-68.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed for prøvematerialet. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Klinik
Forhøjet værdi - monocytose:
Ses ved kronisk infektion, kronisk inflammatorisk sygdom og maligne sygdomme (såsom akut monocytleukæmi, akut monomyelocytær leukæmi, kronisk myeloid leukæmi, mfl.).

Nedsat værdi - monocytopeni:
Ses ved steroidbehandling og hårcelleleukæmi.

For yderligere information se evt. lægehåndbogen; monocytter er ikke beskrevet i en artikel, kun nævnt i oversigt (hæmatologiske kvantiteter)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparat gemmes 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analysemetode: Automatisk hæmatologiapparatur; visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 
0,27 x 109/L: 23 % svarende til 0,06 x 109/L
Ved 0,57 x 109/L: 21 % svarende til 0,12 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 0,36 x 109/L: 21 % svarende til 0,08 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU02840 B-Monocytter; antalk.
Ved tælling i mikroskop:
ASS00099 B-Monocytter (mikroskopi) (lokal kode)
NPU03972 B-Blastceller(uspec.); antalk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 07-12-2018 00:00:00